Reprezentacja Uczelni

Rektor dr Mirosław Cholewiński

 

Mirosław Cholewiński, doktor nauk humanistycznych (2012, APS w Warszawie), magister pedagogiki (1982, WSP w Krakowie), ukończone studia podyplomowe z zakresu Organizacja i zarządzanie oświatą oraz Biologia z elementami ochrony środowiska.  Nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta po latach pracy nauczycielskiej i doświadczeniach kilkunastu lat pełnienia funkcji dyrektora szkoły, które wysoko sobie ceni. Doświadczenie nauczyciela akademickiego zdobywał w kilku uczelniach państwowych i niepaństwowych. Jest współredaktorem książki pt.: W kręgu problemów edukacyjnych i wychowawczo - resocjalizacyjnych. Kielce 2008, autorem szeregu artykułów głównie na temat zarządzania szkołami, edukacji szkolnej i o nauczycielu, opublikowanych z książkach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych. Uczestniczył aktywnie w kilkudziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych. Brał udział w stypendiach zagranicznych w celach dydaktycznych (Łotwa, Hiszpania), szkoleniach kadry dydaktycznej (m.in. w Hiszpanii, Chorwacji, Grecji), jak też w projekcie „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (Helsinki 2019).  Odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (Nr 439-2014-7), przyznany postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 roku. Interesuje się głównie zarządzaniem humanistycznym oraz specyfiką pracy szkół wiejskich, dylematami zawodu nauczyciela i przemianami funkcji dyrektora szkoły oraz dydaktyką akademicką, wymagającą rewizji i aktualizacji w sytuacji zachodzących w świecie zmian.
 

Prorektr ds. rozwoju dr Joanna Karpowicz

 

Dr Joanna Karpowicz – prorektor Uczelni Jańskiego w Łomży, urodzona 28 stycznia 1964 roku w Białymstoku. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Białymstoku. W roku 1988 ukończyła studia z zakresu ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2014 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Rozprawa doktorska „Wsparcie ze środków publicznych a rozwój MSP w Niemczech”. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu gospodarki Niemiec oraz wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorca - przez 15  lat z powodzeniem prowadziła własną działalność gospodarczą. Posiada gospodarstwo rolne w gminie Zabłudów. Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Karakule i Okolic. Jest członkiem Zespołu Inicjatywno-Doradczo-Konsultacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Ambasadorka 31 Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku Diecezji Łomżyńskiej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Od 2014 roku związana z Łomżą.

Kanclerz: mgr inż. Marian Czajczyk

Przedstawiciel nauczycieli akademickich: dr inż. Jarosław Klimaszewski

Przedstawiciel Studentów: Krystyna Faryna

Rektor: dr Mirosław Cholewiński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnicy Rektora

  • Pełnomocnik Rektora ds. Promocji: dr inż. Jarosław Klimaszewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk: dr Iwona Borawska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.