O Uczelni

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest uczelnią niepubliczną. Powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3- 0145/TBN/89/93 z dnia 13 lipca 1993 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 29 jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4041-359/AM/Rej.28/02) z dnia 28 marca 2002 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

Założycielem Uczelni jest ks. Marian Piwko CR.

W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz pięć Wydziałów Zamiejscowych w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Jański, bo tak często mówią o naszej uczelni, tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, uczy, jak odnosić sukcesy, działając etycznie.

Szkoła działając w 8 regionach Polski, prowadzi studia:

I stopnia (licencjackie) na kierunkach studiów

  • Gospodarka przestrzenna
  • Pedagogika
  • Pielęgniarstwo
  • Politologia
  • Socjologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie


I stopnia (inżynierskie) na kierunkach

  • Architektura i urbanistyka
  • Gospodarka przestrzenna

 

II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie

Oprócz tego uczelnia posiada stale aktualizowaną, bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego kształci w ponad 80 specjalnościach. Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce.

W Szkołach Bogdana Jańskiego zdobywa wiedzę blisko 8 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy.

WYRÓŻNIENIA Szkoły Wyższej Bogdana Jańskiego

Certyfikat Wiarygodna Szkoła

Certyfikat przyznawany jest od 1994 roku przez Akademickie Centrum Informacyjne uczelniom niepublicznym, które funkcjonują w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniają właściwe warunki studiowania. Wiarygodna Szkoła ponadto umożliwia studentom rozwój zainteresowań i umiejętności oraz kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu odnajdują się na rynku pracy. W procesie weryfikacji istotne znaczenie ma również oferta pozadydaktycznych form działalności uczelni, współpraca jednostki z innymi ośrodkami edukacyjnymi (w kraju i za granicą), a także aktywność uczelnianych biur karier.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego otrzymuje Certyfikat Wiarygodna Szkoła od kilku lat. Certyfikat został naszej Uczelni ponownie przyznany w 2013 r.

Oprócz Certyfikatu Wiarygodna Szkoła otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w kategorii Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia  w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych w roku akademickim 2012/2013.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego od kilku lat otrzymuje również wyróżnienie Dobra Uczelnia - Dobra Praca.

Polish Product 2013

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w 2013 roku otrzymała nagrodę od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Polish Product Uczelnia Roku 2013. Wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom wyższym. Wyróżniona Uczelnia Wyższa to instytucja, która zapewnia swoim studentom bogatą ofertę merytoryczną jak i zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę wykładowców. Ponadto uczelnia powinna się wyróżniać nowoczesnym zapleczem naukowym jak i komfortowymi warunkami sprzyjającymi pogłębianiu wiedzy studentów. Przede wszystkim jednak to uczelnia, której absolwenci nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na obecnym rynku pracy.

Nasza Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z wieloma instytucjami, m.in. z Bankiem Zachodnim WBK, Polskim Komitetem Normalizacji, czy Związkiem Banków Polskich.