Zasady rekrutacji

 
Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat
 
 
I. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty
 
  • 4 fotografie (format legitymacyjny; 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną (format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kwestionariusz osobowy (pobierz)
  • oryginał świadectwa dojrzałości
  • podanie o przyjęcie na studia (pobierz)
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia podyplomowe (pobierz)

 

II. Dokonać wpłaty wpisowego.
 
III. Wnieść opłatę czesnego.
 

Rekrutacja trwa:

na semestr letni do końca lutego

na semestr zimowy do końca września
 

REKRUTACJA ON-LINE