Strefa studenta

Wirtualny dziekanat:

 

Komunikaty organizacyjne:

 

Ogłoszenia:

 • Informacje dla studentów:

   

  Informacje dotyczące stypedniów

 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualny Dziekanacie- Strefa Studenta.
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; Warunkiem uruchomienia wypłat stypendium jest podpisanie decyzji, które są do odebrania w dziekanacie Uczelni.
 •  

 

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy zgodnie z par. 10 p. 3 i par. 15 p. 1 pp. 1 Regulaminu Studiów Uczelni Jańskiego w Łomży od miesiąca stycznia 2017 r. obowiązkowe będzie potwierdzenie udziału w zajęciach poprzez własnoręczny podpis Studenta na liście obecności
– listy obecności będą do pobrania w Dziekanacie. Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć  bezwzględnie wymagają wcześniejszego uzgodnienia
z Kierownikiem Dziekanatu.

 

Osoby, które nie odebrały umowy proszone są do dziekanatu celem odebrania powyższego dokumentu.

Zarządzanie I stopnia: 

Nr indeksu:

05238/16

05284/16

05295/16

Zarządzanie II stopnia:

Nr indeksu

 

05230/16

05266/16

05252/16

05251/16

05241/16

04911/13

04906/13

04900/13

04803/12

03915/08

03100/05

 Pedagogika I stopnia

Nr indeksu:

05279/16

05278/16

05292/16

05285/16

05282/16

05288/16

05287/16

05296/16

05289/16

05233/16

04955/16

Pedagogika II stopnia

Nr indeksu

05294/16

05293/16

05290/16

05286/16

05283/16

05277/16

05275/16

05274/16

05273/16

05272/16

05262/16

05261/16

05258/16

05257/16

05256/16

05253/16

05249/16

05247/16

05242/16

05237/16

05236/16

05235/16

05234/16

05194/16

04978/16

04928/16

04876/16

04864/14

04857/13

04699/12

04623/11

04287/09

04261/09

03764/08

05239/16

05298/16

05297/16

 

 

 

Wzory podań:

 

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (informacja będzie podana wkrótce)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (informacja będzie podana wkrótce)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (informacja będzie podana wkrótce)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (informacja będzie podana wkrótce)

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

 

Komunikaty dotyczące opłat:

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

 

Regulaminy:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)

 

Dokumenty Uczelni:

 • Statut Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)