Strefa studenta

Harmonogram obron prac dyplomowych

 

Egzamin dyplomowy: 17.07.2020 r. godz. 13.00 – promotor dr inż. Jarosław Klimaszewski

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: I stopień Zarządzania

Specjalność studiów: Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr inż. Jarosław Klimaszewski

Recenzent: dr Zbigniew Piotrowski

 

nr albumu

Godzina

05499/18

13.00

05501/18

13.15

05502/18

13.30

05500/18

13.45

 

Egzamin dyplomowy: 17.07.2020 r. godz. 14.00 – promotor dr Zbigniew Piotrowski

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: I stopień Zarządzania

Specjalność studiów: Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Zbigniew Piotrowski

Recenzent: dr inż. Jarosław Klimaszewski

 

nr albumu

godzina

05397/17

14.00

 

 

Egzamin dyplomowy: 17.07.2020 r. godz. 14.15 – promotor dr Zbigniew Piotrowski

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Zarządzania

Specjalność studiów: Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Zbigniew Piotrowski

Recenzent: dr inż. Jarosław Klimaszewski

nr albumu

godzina

05666/18

14.15

 

 

Wirtualny dziekanat:

 

Komunikaty organizacyjne:

 

Ogłoszenia:

 • Informacje dla studentów:

   

  Informacje dotyczące stypedniów

 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualny Dziekanacie- Strefa Studenta.
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; Warunkiem uruchomienia wypłat stypendium jest podpisanie decyzji, które są do odebrania w dziekanacie Uczelni.
 •  

 

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy zgodnie z par. 10 p. 3 i par. 15 p. 1 pp. 1 Regulaminu Studiów Uczelni Jańskiego w Łomży od miesiąca stycznia 2017 r. obowiązkowe będzie potwierdzenie udziału w zajęciach poprzez własnoręczny podpis Studenta na liście obecności
– listy obecności będą do pobrania w Dziekanacie. Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć  bezwzględnie wymagają wcześniejszego uzgodnienia
z Kierownikiem Dziekanatu.

 

Wzory podań:

------------------------------------------------------------------

Najlepsi studenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oprócz powyższego Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego oferuje najlepszym i najbardziej potrzebującym studentom szeroko rozwinięty Uczelniany system stypendialny

 

Dokumenty związane ze stypendiami

 Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
   

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Podstawowe dokumenty do ubiegania sie o stypendium socjalne ( .doc )
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Załącznik 1a - Oświadczenie o braku rejestracji w urzędzie pracy ( .doc )

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Lista studentów mogących ubiegać się o stypendium rektora w roku akademickim 2019 ( .doc )

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

------------------------------------------------------------------

 

Komunikaty dotyczące opłat:

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

Pytania na egzaminy zawodowe:

        Kierunek: Zarządzanie, studia magisterskie

 

Regulaminy:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)

 

Dokumenty Uczelni:

 • Statut Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)