Strefa studenta

Harmonogram obron prac dyplomowych

 

Egzamin dyplomowy: 04.07.2020 r. godz. 9.00 – promotor dr Izabela Dąbrowska

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Izabela Dąbrowska

Recenzent: dr Iwona Borawska

 

nr albumu

Godzina

05098/15

9.00

05058/15

9.15

05075/15

9.30

05639/18

9.45

05542/18

10.00

05567/18

10.15

05057/15

10.30

05583/18

10.45

05557/18

11.00

 

Egzamin dyplomowy: 04.07.2020 r. godz. 12.00 – promotor dr Izabela Dąbrowska

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: I stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Izabela Dąbrowska

Recenzent: dr Iwona Borawska

 

nr albumu

godzina

05368/17

12.00

05378/17

12.15

05409/17

12.30

 

 

Egzamin dyplomowy: 04.07.2020 r. godz. 13.00 – promotor dr Iwona Borawska

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: I stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Iwona Borawska

Recenzent: dr Dorota Hanna Zalewska

nr albumu

godzina

05438/17

13.00

05423/17

13.15

05404/17

13.30

05403/17

13.45

05490/17

14.00

05465/17

14.15

05427/17

14.30

05454/17

14.45

      05488/17     

15.00

 

Egzamin dyplomowy: 07.07.2020 r. godz. 09.00 – promotor dr Iwona Borawska

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Iwona Borawska

Recenzent: dr Dorota Hanna Zalewska

nr albumu

godzina

05099/15

9.00

05556/18

9.15

05084/15

9.30

05160/15

9.45

05640/18

10.00

04810/12

10.15

05050/12

10.30

05146/15

10.45

05064/15

11.00

05689/19

11.15

05073/15

11.30

05634/18

11.45

05681/19

12.00

05655/18

12.15

05033/15

12.30

05536/18

12.45

05627/18

13.00

05135/15

13.15

05685/19

13.30

05636/18

13.45

05673/19

14.00

05652/18

14.15

05063/15

14.30

05637/18

14.45

05535/18

15.00

05688/19

15.15

05563/18

15.30

 

Egzamin dyplomowy: 08.07.2020 r. godz. 09.00 – dr Dorota Zalewska

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński

Promotor: dr Dorota Zalewska

Recenzent: dr Iwona Borawska

nr albumu

Godzina

05009/14

9.00

05052/15

9.15

05648/18

9.30

05656/18

9.45

 

05647/18

10.00

 

05641/18

10.15

 

05609/18

10.30

 

05588/18

10.45

 

05687/19

11.00

 

04750/12

11.15

 

05684/19

11.30

 

05559/18

11.45

 

03117/05

12.00

 

05598/18

12.15

 

05590/18

12.30

 

 

Egzamin dyplomowy: 08.07.2020 r. godz. 14.00 – dr Dorota Zalewska

 

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: I stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Promotor: dr Dorota Zalewska

Recenzent: dr Iwona Borawska

nr albumu

godzina

05428/17

14.00

05389/17

14.15

05302/17

14.30

05391/17

14.45

05367/17

15.00

05421/17

15.15

05390/17

15.30

05422/17

15.45

05448/17

16.00

05437/17

16.15

05842/20

16.30

 

 

 

Wirtualny dziekanat:

 

Komunikaty organizacyjne:

 

Ogłoszenia:

 • Informacje dla studentów:

   

  Informacje dotyczące stypedniów

 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualny Dziekanacie- Strefa Studenta.
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; Warunkiem uruchomienia wypłat stypendium jest podpisanie decyzji, które są do odebrania w dziekanacie Uczelni.
 •  

 

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy zgodnie z par. 10 p. 3 i par. 15 p. 1 pp. 1 Regulaminu Studiów Uczelni Jańskiego w Łomży od miesiąca stycznia 2017 r. obowiązkowe będzie potwierdzenie udziału w zajęciach poprzez własnoręczny podpis Studenta na liście obecności
– listy obecności będą do pobrania w Dziekanacie. Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć  bezwzględnie wymagają wcześniejszego uzgodnienia
z Kierownikiem Dziekanatu.

 

Wzory podań:

------------------------------------------------------------------

Najlepsi studenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oprócz powyższego Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego oferuje najlepszym i najbardziej potrzebującym studentom szeroko rozwinięty Uczelniany system stypendialny

 

Dokumenty związane ze stypendiami

 Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
   

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Podstawowe dokumenty do ubiegania sie o stypendium socjalne ( .doc )
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Załącznik 1a - Oświadczenie o braku rejestracji w urzędzie pracy ( .doc )

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.doc)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Lista studentów mogących ubiegać się o stypendium rektora w roku akademickim 2019 ( .doc )

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

------------------------------------------------------------------

 

Komunikaty dotyczące opłat:

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

Pytania na egzaminy zawodowe:

        Kierunek: Zarządzanie, studia magisterskie

 

Regulaminy:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)

 

Dokumenty Uczelni:

 • Statut Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)