Specjalność - konkretny zawód

System nauczania w Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży, dawnej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży to: wiedza teoretyczna  i umiejętności praktyczne.  Na szczególna uwagę zasługują warsztaty edukacyjne, nauka poprzez projekty, oraz unikatowy system praktyk.

Wszystko to wpływa na praktyczną naukę zawodu.

Dzięki temu absolwent Jańskiego staje się profesjonalistą potrafiącym odnaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, jest człowiekiem stosujący w życiu prywatnym i w pracy zawodowej chrześcijański system wartości. Absolwenci naszej Uczelni posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w wielu nowoczesnych, ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Oferta Jańskiego to studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia II stopnia (magisterskie) w ośmiu regionach Polski (Chełm, Elbląg, Kraków, Łomża, Opole, Szczecin, Warszawa, Zabrze) na 10 kierunkach i ponad 80 prorynkowych specjalnościach gwarantujących konkretne zawody poszukiwane na rynku pracy.

 

Pedagogika - studia I stopnia licencjackie istudia II stopnia magisterskie

Praca dla Ciebie:

 • stanowiska pedagogiczne w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej
 • wychowawca w świetlicy szkolnej
 • pedagog szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
 • wychowawca w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nauczyciel - terapeuta w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
 • nauczyciel - wychowawca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internatach, bursach)
 • nauczyciel - wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • nauczyciel - wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • pracownik instytucji społecznych i opiekuńczych (ośrodków pomocy społecznej i pracy socjalnej, ośrodków pomocy rodzinie)

 

Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie i studia II stopnia magisterskie

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • stanowiska analityczne w firmach konsultingowych, head hunterskich
 • managerowie i specjaliści d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
 • specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
 • specjalista d/s projektów unijnych, pracownik instytucji europejskich
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu
 • studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków
 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • managerowie d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
 • specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie, pisania wniosków i pozyskiwania grantów unijnych
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu

 

Nie zwlekaj! Dołącz do nas!    

Rekrutacja na semestr zimowy trwa do końca września,

zaś na semestr letni do końca lutego.

 

Skorzystaj z systemu
REJESTRACJI ON-LINE