Opłaty

Opłaty za studia I i II stopnia

 

studia I i II stopnia - opłata wpisowe 400 złotych

 

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Zarządzanie, Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 2 raty w semestrze płatne przez 3 lata (6 rat) 1 rata - płatna 1 raz rocznie (3 raty)
opłata stnadardowa I rok 350 zł 350 zł 400 zł x x 1900 zł 3600 zł
opłata standardowa II rok x 350 zł 400 zł x x 1900 zł 3600 zł
opłata standardowa III rok x x x 350 zł 400 zł 1900 zł 3600 zł
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Zarządzanie - tylko 3 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Zarządzanie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 5 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 5 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 3 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (3 raty) 1 rata, płatna 1 raz rocznie (2 raty)

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

480 zł

430 zł

480 zł

430 zł

530 zł

480 zł

x x

2800 zł

 

4000 zł

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

480 zł

430 zł

530 zł

480 zł

2800 zł 4000 zł
 
 
** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Pedagogika - 4 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (3 raty) 1 rata, płatna 1 raz rocznie (2 raty)

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

390 zł

350 zł

390 zł

350 zł

440 zł

400 zł

x x

2100 zł

 

4000 zł

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

390 zł

350 zł

440 zł

400 zł

2100 zł 4000 zł
 
 
** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.
 
Wysokość opłat za studia podyplomowe
 
Studia podyplomowe dwusemestralne
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
9 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  9 rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  2 raty 1 rata
1 Kadry i płace w zarządzaniu 2 400 zł 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
2 Ksiegowość 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
3 Zarządzanie oświatą 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zl.
4 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
5 Zarządzanie ochroną środowiska 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
6 Międzynarodowe Studia coachingu 2 400 zł. 640 zł. 690 zł. 2 700 zł. 5 000 zł.

 

 

Studia podyplomowe trzysemestralne
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
17 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  17 rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  3 raty 1 rata
1 Doradztwo zawodowe 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
2 Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
3 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
4 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1350 zł. 3 700 zł.
5 Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 400 zl. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
6 Oligofrenopedagogika 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
7 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 400 zł. 250 zl. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
8 Przygotowanie pedagogiczne 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
9 Neurologopedia 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
10 Gerontologopedia 3 400 zł. 250 zł. 300 zl. 1 350 zł. 3 700 zł.
11 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 3500 zl. 3 700 zł.
12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera 3 400 zł.  250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
 
 
Studia podyplomowe czterosemestralne
 
 
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
21 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  21  rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  4 raty 1 rata
1 Logopedia 4 400 zł 300 zł. 350 zł. 1 500 zł. 5 600 zł.

 

* - Wysokość opłat za czesne w przypadku wnoszenia ich w terminie do 15 dnia każdego miesiaca  ( z bonifikata 50 zł.).
W przypadku wniesienia opłaty do 28 dnia każdego miesiąca obowiazuje opłata miesięczna standardowa.