Opłaty

Opłaty za studia I i II stopnia  - rok akademicki 2019/2020

 

studia I i II stopnia - opłata wpisowe 85 złotych

 

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Zarządzanie, Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 2 raty w roku płatne przez 3 lata (6 rat)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 410 zł 350 zł 390 zł x x 1930 zł
opłata stnadardowa I rok 410 zł 370 zł 410 zł x x 2030 zł
opłata standardowa II rok x 370 zł 410 zł x x 2030 zł
opłata standardowa III rok x x x 370 zł 410 zł 2030 zł
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Zarządzanie - tylko 3 semestry

 

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Zarządzanie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 5 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 5 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 3 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (3 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 540 zł 475 zł 525 x x 2700 zł

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

540 zł

540 zł

490 zł

440 zł

540 zł

490 zł

x x

2800 zł/

2500 zł

 

opłata standardowa/ 

absolwent

II rok x x x

490 zł

440 zł

540 zł

490 zł

2800 zł/

2500 zl

 
 
** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Pedagogika - 4 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika  - studia 2 letnie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 480 zł 425 465 zł x x 2160 zł

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

480 zł

480 zł

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

x x

2260 zł/

2000 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

2260 zł/

2000 zł

 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

 

Studia II stopnia Pedagogika - 5 semestrów

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika  - studia 2,5 letnie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 480 zł 425 465 zł x x 2400 zł

opłata standardowa/

absolwent

I rok

480 zł

480 zł

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

x x

2500 zł/

2200 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

x

x

2500 zł/

2200 zł

opłata standardowa/

absolwent

III rok x x x

430 zł

380 zł

430 zł

430 zł

2500 zł/

2200 zł

 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

 

Studia II stopnia Pedagogika - 6 semestrów

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika  - studia 3 letnie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 480 zł 425 465 zł x x 2280 zł

opłata standardowa/

absolwent

I rok

480 zł

480 zł

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

x x

2380 zł/

 

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

x

x

 

2380 zł/

2000 zł

opłata standardowa/

absolwent

III rok x x x

430 zł

380 zł

480 zł

430 zł

2380 zł/

2000 zł

 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

 

Studia jednolite magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 10 semestrów

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite: Pedagogika  - studia 5 letnie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 460 zł 400 445 x x 2300 zł

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

460 zł

460 zł

420 zł

380 zł

460 zł

420 zł

x x

2400 zł/

2200 zł.

opłata standardowa/

absolwent

II rok x

430 zł

380 zł

460 zł

420 zł

x

x

 

2400 zł/

2200 zł

opłata standardowa/

absolwent

III rok x

420 zł

380 zł

460 zł

420 zł

x

x

2400 zł/

2200 zł

opłata standardowa/

absolwent

IV rok x

430 zł

380 zł

460 zł

420 zł

x x

2400 zł/

2200 zł

opłata standardowa/

absolwent

V rok x x x

420 zł

380 zł

460 zł

420 zł

2400 zł/

2200 zł

 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

 
 

 

 

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia w roku akademickim 2017_2018

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia w roku akademickim 2017_2018

 
Opłaty na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
 
Opłata wpisowa: 50 zł.

 

Studia podyplomowe dwusemestralne – kwalifikacyjne - ceny na rok akademicki 2018/2019

 1. Coaching dla nauczycieli - 9000 zł.
 2. Kadry i płace w zarządzaniu - 2000 zł.
 3. Kreatywne zarządzanie placówkami kultury- 2000zł.
 4. Księgowość - 2000 zł.
 5. Negocjacje i mediacje dla nauczycieli- 2000 zł.
 6. Neurodydaktyka z tutoringiem - 3000 zł.
 7. Nowoczesne metody nauczania matematyki - 2000 zł.
 8. Terapia zajęciowa - 3600 zł.
 9. Studia podyplomowe dla służb celno-skarbowych i innych służb publicznych - 3000zł.
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 2000 zł.
 11. Zarządzanie ochroną środowiska - 2000 zł.
 12. Zarządzanie oświatą - 2000 zł.
 13. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w gastronomii - NOWOŚĆ!!! - 9000 zł.
 14. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym - NOWOŚĆ!!! - 9000 zł.

 

Studia podyplomowe trzysemestralne – kwalifikacyjne

 1. Doradztwo zawodowe - 2700 zł.
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa -2700 zł.
 3. Nauczanie BHP w szkole - 2700 zł.
 4. Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 5. Nauczanie chemii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich- 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 6. Nauczanie dietetyki w szkole - 2700 zł.
 7. Nauczanie filozofii w szkole - 2700 zł.
 8. Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 9. Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 10. Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 11. Nauczanie przyrody szkole - 2700 zł.
 12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 2700 zł.
 13. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - 2700 zł.
 14. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi - 2700 zł.
 15. Przygotowanie pedagogiczne - 2700 zł.
 16. Wychowanie do życia w rodzinie - 2700 zł.
 17. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem dla nauczycieli - 2700 zł.

 

Studia podyplomowe czterosemestralne – kwalifikacyjne

 1. Logopedia z komunikacją alternatywną - 4500 zł.
 2. Neurologopedia - 4500 zł.