Opłaty

Opłaty za studia I i II stopnia

 

studia I i II stopnia - opłata wpisowe 400 złotych

 

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Zarządzanie, Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 2 raty w roku płatne przez 3 lata (6 rat)
opłata stnadardowa I rok 350 zł 350 zł 400 zł x x 1900 zł
opłata standardowa II rok x 350 zł 400 zł x x 1900 zł
opłata standardowa III rok x x x 350 zł 400 zł 1900 zł
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Zarządzanie - tylko 3 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Zarządzanie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 5 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 5 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 3 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (3 raty)

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

480 zł

430 zł

480 zł

430 zł

530 zł

480 zł

x x

2800 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

480 zł

430 zł

530 zł

480 zł

2800 zł
 
 
** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Pedagogika - 4 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

390 zł

350 zł

390 zł

350 zł

440 zł

400 zł

x x

2100 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

390 zł

350 zł

440 zł

400 zł

2100 zł
 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia w roku akademickim 2017_2018

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia w roku akademickim 2017_2018