Doradztwo w wyborze studiów

Nasze indywidualne podejście do każdego kandydata na studia gwarantuje wybór kierunku studiów spełniającego wszystkie oczekiwania, dostosowanego do możliwości kandydata i zgodnego z jego pasją oraz zainteresowaniami. Naszym studentom oferujemy kilkadziesiąt prorynkowych specjalności. Każdemu pomagamy wybrać tą specjalność, która najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Przyjdź, zadzwoń, wyślij e-mail i zapytaj - a my pomożemy Ci wybrać odpowiedni kierunek studiów!

Czekają na Państwa nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doradcy karier.


Wspólnie:
- pomożemy odkryć Twoje predyspozycje i umiejętności
- sprecyzujemy Twoje zainteresowania
- skonkretyzujemy Twoje marzenia zawodowe


Tylko u nas doradzamy niezdecydowanym


Wybierz Gospodarkę przestrzenną jeśli:
- interesuje Cię aktywne uczestnictwo w sektorze życia publicznego
- masz chęć formułowania strategii rozwoju i kształtowania obszarów wiejskich i miejskich
- fascynuje Cię opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzennego
- chciałbyś pracować w agencjach do spraw gospodarki przestrzennej, w biurach planowania regionalnego, w urzędach w komórkach do spraw architektury i urbanistyki, w agencjach rozwoju regionalnego lub lokalnego, w instytucjach nadzoru architektoniczno-budowlanego, w przedsiębiorstwach i agencjach działających na rynku nieruchomości

Wybierz Pedagogikę jeśli:
- interesuje Cię praca w zakresie wychowania i edukacji
- masz łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą
- fascynuje Cię pomoc rodzinom dysfunkcjonalnym
- chciałbyś pracować jako wychowawca w placówka opiekuńczych, specjalista ds. oświatowo-? wychowawczych, wychowawca w domach opieki społecznej, pracownik w hospicjach, wychowawca w domach dziecka, negocjator

 

Wybierz Pielęgniarstwo jeśli:
- interesuje Cię praca w służbie medycznej

- pragniesz pomagać chorym


Wybierz Politologię jeśli:
- interesuje Cię polityka państwa
- masz poczucie odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny
- fascynuje Cię diagnozowania problemów politycznych i społecznych
- chciałbyś pracować jako polityk, kierownik administracji państwowej i samorządowej, pracownik instytucji i organizacji międzynarodowych, zawodowy działacz organizacji społecznych

Wybierz Socjologię jeśli:
- interesują Cię stosunki międzyludzki i mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa
- pragniesz diagnozować i rozwiązywać problemy z obszarów życia społecznego
- fascynują Cię wyniki badań opinii publicznej
- chciałbyś pracować jako specjalista ds. badawczych i analitycznych, kierownik prac badawczych organów administracji państwowej i samorządowej, specjalista ds. badań i analiz w organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, specjalista ds. kształtowania kultury i wizerunku organizacji

 

Wybierz Stosunki międzynarodowe jeśli:

- interesują Cię gospodarcze, polityczne i społeczne przemiany zachodzące na świecie

- pragniesz samodzielnie analizować relacje zjawiska społęczne zachodzące na całym świecie

- chciałbyś pracować w międzynarodowych korporacjach, instytucjach finansowych, organach administracji państwowej, samorządowej i europejskiej, organizacjach międzynarodowych czy służbach dyplomatycznych

 

Wybierz Turystykę i rekreacją jeśli:

- fascynują Cię podróże
- pragniesz poznawać najpiękniejsze zakątki świata
- marzysz o prowadzeniu własnego zakątka świata


Wybierz Zarządzanie jeśli:
- planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą
- masz predyspozycje do przewodzenia grupą
- chcesz kształtować politykę i strategię przedsiębiorstw i organizacji, przygotowywać wielowymiarowe analizy zjawisk ekonomicznych
- chciałbyś założyć własną firmę lub pracować na stanowiskach kierowniczych i analitycznych na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych, stanowiskach analitycznych w firmach konsultingowych, specjalista ds. zarządzania zespołami ludzkimi i rozwoju strategicznego

Czekamy na Ciebie!


Wszystko to czeka na Ciebie w Jańskim!


Skontaktuj się z naszym punktem rekrutacyjnym w Twoim mieście:
Chełm
Elbląg
Kraków
Łomża
Opole

Szczecin
Warszawa
Zabrze