Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (zakończony)

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL


Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej (PO KL) pt.: "Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych" w ramach poddziałania 3.3.2. PO KL: Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Cel ogólny projektu: 

Celem ogólnym  projektu jest uruchomienie studiów podyplomowych przygotowujących uczestników, nie posiadających przygotowania pedagogicznego, do pracy w szkole w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz przeprowadzenie tychże studiów do momentu uzyskania świadectwa ukończenia przez uczestników.

Cele szczegółowe projektu:

  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez pozyskanie wysokiej klasy specjalistów-praktyków, do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych,
  • połączenie wiedzy praktycznej uczestników studiów podyplomowych z wiedzą teoretyczną,
  • stworzenie innowacyjnego systemu kształcenia,
  • poprawa jakości kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • wzrost wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.


Adresaci projektu:

Oferta kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) kierunkowe (m.in. techniczne, ekonomiczne, administracyjne, rolnicze) pragnących uzupełnić je o kwalifikacje pedagogiczne - uprawnienia nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Pobierz: