Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja

od 1 maja 2014 roku przy współpracy pomiędzy NOT Łomża a Uczelnią Jańskiego realizowany jest projekt

„Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja”

Projekt  skierowany jest do 90 osób pozostających bez zatrudnienia  (w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) w wieku do 30 roku życia i 50 +, zamieszkujące na terenie powiatów: Łomża, m. Łomża, Kolno, Zambrów.

W projekcie uczestnicy mają do wyboru 1 z siedmiu modułów szkoleń:

1. Kierowca kat.C lub C+E, wraz z przewozem rzeczy i ładunków niebezpiecznych oraz szkolenie uzupełniające z obsługi wózka widłowego. Zakończone Egz. państwowym.-15os.

2. Opiekunka domowa -10 os.

Zakres: Opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi wraz z uprawnieniami na Asystenta rodziny.

Uzup.: jęz. Niemiecki-120h.

3. Operator koparkoładowarki - 15os.

Dodatkowo kurs obsługi wózka widłowego.

4. Robotnik leśny -8os.

Zakres:stosowanie pił mechanicznych i innych pił

Forwarder i harwester; Piła spalinowa i podkaszarka, HDS

5. Pozostali pracownicy obsługi biurowej – 15os.

Uzupełn.: szkolenie komputerowe z egzaminem ECDL oraz wizaż i stylizacja.

6. Księgowy – 15os.

Uzupełn.: Szkolenia komputerowe z egz. ECDL.

7. Spawacz metodą MAG -12os.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu odbędzie „staż” u wybranego pracodawcy przez 6 m-cy, płatny z projektu ok. 1350 zł netto miesięcznie. Pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia po stażu na min. 3 miesiące.

_____________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Wypełnione dokumenty nalezy składać w biurze projektu:
Dom Technika NOT Łomża, ul. Polowa 45, II piętro, pok. 208 w godzinach 8:00 - 15.00

Więcej informacji tutaj