Doskonalenie nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach (zakończony)

 

Nadrzędnym celem projektu było przede wszystkim podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w szkolnictwie zawodowym poprzez przeprowadzenie staży w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży turystyczno – gastronomicznej na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.
Program staży pozwolił uczestnikom projektu zapoznać się z nowoczesnymi trendami, nowymi ideami w zakresie zarządzania i marketingu w turystyce.
Projekt dążył również do nawiązania stałej współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami w celu ciągłej aktualizacji programów nauczania w szkołach zawodowych.
 
Szczegółowe informacje o realizacji projektu: www.efs.stazezjanskim.edu.pl