Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Uczelnia na drodze rozwoju”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży w terminie VII.2018-VI.2020.

Grupą docelową projektu  jest 104 studentów (w tym: 88K, 16M), 25 wykładowców (w tym: 17K, 8M) oraz 3 pracowników administracyjnych (w tym: 2K, 1M) Uczelni Jańskiego w Łomży.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Plany studiów
 2. E- learning
 3. Język angielski
 4. Zajęcia fakultatywne
 5. Biuro karier
 6. Spotkania z pracodawcami

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  produktu

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 200 (172K, 28M)
 • Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 1
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia – 25 (17K, 8M)

2) rezultatu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 132 (107K, 25M)
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 25 (17K, 8M)
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 30

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Wartość projektu: 652 952,50 zł

Wartość dofinansowania: 632 132,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 550 308,37 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

Harmonogram

 1. Plany studiów: lipiec 2018 – wrzesień 2018
 2. E- learning: lipiec 2018 – listopad 2018, luty 2019 – czerwiec 2020
 3. Język angielski: wrzesień 2018 – czerwiec 2020
 4. Zajęcia fakultatywne: październik 2018 – czerwiec 2020
 5. Biuro Karier: lipiec 2018 – czerwiec 2020
 6. Spotkania z pracodawcami: październik 2018 – czerwiec 2020

 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

 

Rekrutacja wykładowców, pracowników administracyjnych, oraz uczelnianego administratora platformy Uczelni Jańskiego na:

 

 • Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 25 wykładowców kierunku zarządzanie i pedagogika w podziale na 2 grupy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych/grupę)

 

 • Szkolenie z zakresu administracji platformą Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 2 pracowników administracji Uczelni oraz
1 uczelnianego administratora platformy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych)

 

 • Kurs językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu na poziomie min. B2

Szkolenie przeznaczone dla 14 wykładowców na kierunku zarządzanie, 2 pracowników administracji w podziale na 2 grupy (120 godzin zegarowych/grupę)

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 16.11.2018 do 27.11.2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

2.    Kwestionariusz zgłoszeniowy – wykładowca, pracownik administracyjny, uczelniany   administrator platformy

3.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

4.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

 

****************************************************************************************

 

E-learning - harmonogram udzielania wsparcia

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa I)

30.11.2018 w godz. 12.00 do 20.00

01.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa II)

10.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

11.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej - administrator platformy (grupa III)

18.12.2018: godz. 9.00-17.00

19.12.2018: godz. 9.00-17.00.

 

Miejsce szkolenia: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, ul. Krzywe Koło 9,
18-400 Łomża, sala nr 201.

 

************************************************************************************************


 

Język angielski - harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram spotkań w ramach kursu nauki języka angielskiego 

 

Harmonogram spotkań- grupa I

Harmonogram spotkań- grupa II

 

 

REKRUTACJA STUDENTÓW

 

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

 

 

Rekrutacja na:

 

 • Spotkanie z pracodawcą Artur Filipkowski, właściciel Grupy Medialnej Narew

Spotkanie przeznaczone dla studentów kierunku zarządzanie

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 02.02.2019 godz. 12.00 – 15.00

Miejsce spotkania: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

 • Spotkanie z pracodawcą – Aneta Boryszewska, dyrektor Przedszkola Montessori „Przystań”

Spotkanie przeznaczone dla studentów/studentek kierunku pedagogika

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 02.02.2019 godz. 10.00 – 13.00

Miejsce spotkania: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

* Spotkania mają na celu umożliwienie Państwu, jako studentom / studentkom Uczelni Jańskiego, na kierunku zarządzanie i pedagogika, kontaktu z pracodawcami.

Zaproszeni prelegenci wygłoszą wykład dotyczący tematyki kierunku, w której się specjalizują, opowiedzą o własnej firmie oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Prelekcje zawierać będą elementy pracy warsztatowej.

 

 

 • Wizyta studyjna u pracodawcy

Wsparcie adresowane dla studentów kierunku zarządzanie

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 13.02.2019 godz. 10.00-13.00

Miejsce spotkania: EURO Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. Browarna 2a, 18-400 Łomża

 

 

 • Wizyta studyjna u pracodawcy

Wsparcie adresowane dla studentów kierunku pedagogika

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 06.02.2019 godz. 10.00-13.00

Miejsce spotkania: Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski, ul. Wł. Reymonta 11 A, 18-400 Łomża

 

* Wizyty studyjne mają na celu umożliwienie Państwu, jako studentom/studentkom Uczelni Jańskiego, na kierunku zarządzanie i pedagogika, poznania rynku lokalnych pracodawców.

W trakcie wizyt studyjnych uzyskają Państwo możliwość poznania specyfiki różnych zakładów pracy. Poznają Państwo m.in. wymagania pracodawców, problemy z jakimi na co dzień zmagają się pracownicy, dowiedzą się także co stanowiło dla nich największe wyzwanie podczas pierwszych dni pracy tuż po studiach.

 

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 02.01.2019 do 13.01.2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00, niedziela- 13.01.2019 roku: od.8.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian, będą one publikowane na bieżąco.

 

***********************************************************************************************

 

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK (2)

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

Zadeklarowane:

 • Zajęcia fakultatywne

Przeznaczone dla studentów kierunkuzarządzanie i pedagogika

(1 zajęcia fakultatywne = 60 godzin dydaktycznych, zajęcia w formie grupowej, grupy po około 15 osób)

Termin zajęć: rozpoczęcie: druga połowa marca 2019 do końca czerwca 2019

Miejsce zajęć: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

Do wyboru zajęcia fakultatywne:

 1. Biznes krok po kroku
 2. E-handel
 3. Pakiet Microsoft Office dla pedagogów
 4. Rękodzieło i zdobnictwo
 5. Media społecznościowe w zarządzaniu
 6. Dobry Biznes Plan zajęcia w formie zespołów projektowych

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 15.02.2019 do 10.03.2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian/uszczegółowienia informacji,  będą one publikowane na bieżąco.

 

Kandydat/kandydatka wypełnia:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka) – jeżeli kandydat/kandydatka już wypełniał/a Kwestionariusz zapisując się na wcześniejsze formy wsparcia np. wizytę studyjną czy spotkanie z pracodawcą to drugi raz nie wypełnia Kwestionariusza.Wtedy składajuż tylko i wyłącznie Załącznik do Kwestionariusza – Zajęcia fakultatywne.Jeżeli kandydat/ka nie aplikował/a jeszcze na żadne wsparcie w ramach projektu, składa komplet dokumentów.
 2. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Zajęcia fakultatywne
 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK (3)

 

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

 

Zadeklarowane:

 

Wykład otwarty w języku angielskim: 

1. „Outsourcing usług biznesowych",prowadzący mgr Sylwia Nowicka.

Termin wykładu: 30.03.2019 – godz.: 10.00-16.00

Miejsce: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

Rekrutacja prowadzona w terminie od 15.03.2019 do 23.03.2019 roku.

 

2. "Catholic Doctrine of Corporate Social Responsibility",prowadzącyprof. dr hab. Siergeij Lukin, 

Termin wykładu: 04.04.2019 – godz.: 14.30-20.30

Miejsce: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.03.2019 do 30.03.2019 roku

 

3.„Sales management and customer service in the contemporary management”,prowadzący dr Wioletta Wereda

Termin wykładu: 06.04.2019 – godz.: 10.-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.03.2019 do 30.03.2019 roku

 

4. Motivating as a management function”,prowadzący mgr Sylwia Nowicka

Termin wykładu: 11.04.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 29.03.2019 do 06.04.2019 roku.

 

5. „Business in a changing world”,prowadzący dr Wioletta Wereda

Termin wykładu: 27.04.2019 – godz.: 10.00-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 12.04.2019 do 20.04.2019 roku.

6.„Globalization - a challenge or a Chance?,prowadzący mgr Sylwia Nowicka

Termin wykładu: 22.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 07.05.2019 do 15.05.2019

 

7. „Branding, advertising and promotion of consumer products – rules and practise of companies in Poland”,prowadzący dr Andrzej Kondej

Termin wykładu: 23.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 08.05.2019 do 16.05.2019

 

8. „How to create correct teacher-student-parent relations?”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 29.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 15.05.2019 do 23.05.2019

 

9. „Management of commercial enterprises – how to be a proffesional trade manager?”,prowadzący dr Andrzej Kondej

Termin wykładu: 30.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 16.05.2019roku do 24.05.2019 roku.

 

10. „Creating the image of a pedagogue”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 05.06.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 21.05.2019 do 29.05.2019 roku.

 

11. „Emotional intelligence and success in action”,prowadzący mgr S. Nowicka

Termin wykładu: 06.06.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.05.2019 do 30.05.2019 roku.

 

12.„The optimal form of fitnessservices on the Polish market”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 15.06.2019 – godz.: 10.00-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 31.05.2019 roku do 09.06.2019 roku

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian/uszczegółowienia informacji,  będą one publikowane na bieżąco.

 

Kandydat/kandydatka wypełnia:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka) – jeżeli kandydat/kandydatka już wypełniał/a Kwestionariusz zapisując się na wcześniejsze formy wsparcianp. wizytę studyjną czy spotkanie z pracodawcą to drugi raz nie wypełnia Kwestionariusza.Wtedy składajuż tylko i wyłącznie Załącznik do Kwestionariusza –Wykłady otwarte w języku angielskim.W przeciwnym razie składa komplet dokumentów.
 2. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wykłady otwarte w języku angielskim.
 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka)

 3. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wykład otwarty w języku angielskim

 4. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Zajęcia fakultatywne

 5. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Spotkanie z pracodawcą

 6. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wizyta studyjna

 7. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 8. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku