Projekty

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego posiada bogate doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

Projekty realizowane przez Uczelnię

 

 

 

L.p. Nazwa projektu Jednostka Okres trwania projektu  Instytucja nadzorująca realizację projektu
1. Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli Wydział Zamiejscowy w Krakowie 2011-2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej
2. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Wydział Zamiejscowy w Opolu 2012-2015 Ministerstwo Zdrowia
3. Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli Wydział Nauk Społecznych w Warszawie  2011-2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej
4. Profesjonalny menadżer placówki medycznej - studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w Polsce Wydział Zamiejscowy w Krakowie, Opolu i Zabrzu 2013-2014 Ministerstwo Zdrowia
5. Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu Wydział Zamiejscowy w Opolu 2011-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
6. Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Wydział Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania w Szczecinie 2013-2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
7. Szkolni profesjonaliści i profesjonalistki Wydział zamiejscowy w opolu, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu  2013-2014 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
8. Zmiany u Jańskiego. Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania uczelnią w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarzadzania w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie 2012-2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

 

Projekty zrealizowane przez Uczelnię

 

 

 

L.p. Nazwa projektu Jednostka Okres trwania projektu Instytucja nadzorująca realizację projektu
1. Absolwent Jańskiego pilnie poszukiwany na rynku pracy. Kompleksowy rozwój bazy dydaktycznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu, Warszawie, Zabrzu 2009-2013 Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
2. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości-Poradnia Kreatywnego Przedsiębiorcy (zakończony) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2007-2008 Stowarzyszenie Euroregion Niemen
3. Analiza potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego na obszarze Łomży i powiatu łomżyńskiego w aspekcie wymogów lokalnego rynku pracy Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2008-2009 PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
4. Diagnoza i kierunki rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2009-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. Dofinansowanie części kosztów wyposażenia ABK Wydział Zamiejscowy w Opolu 2009 Powiatowy U  jrząd Pracy w Opolu
6. Doskonalenie nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach (zakończony) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2011-2013  
7. Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej Wydział Zamiejscowy w Chełmie 2007-2008 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
8. Kapitał ludzki 2006-2007 Wydział Zamiejscowy w Opolu 2006-2007 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
9. Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach Wydział Zamiejscowy w Krakowie 2011-2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej
10. Opolska Akademia Przedsiębiorczości Edukacyjnej Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010-2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
11. Opracowanie ankiet oraz analiza wyników badania nt. efektywności szkoleń "ABC przedsiębiorczości" Wydział Zamiejscowy w Opolu 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
12. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin Wydział Zamiejscowy w Opolu 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
13. Przekwalifikowanie zawodowe: asystent głównego księgowego i pracownik kadr Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2006-2007 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
14. Rozbudowa informatycznej infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2004-2005 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15. Rynek pracy - potrzebne zawody na Lubelszczyźnie Wydział Zamiejscowy w Chełmie 2009-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie
16. Rynek pracy. Potrzebne zawody na Opolszczyźnie Wydział Zamiejscowy w Opolu 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
17. Społecznie i profesjonalnie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu 2009-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
18. Stawiamy na przedsiębiorczość Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
19. Stawiamy na rozwój - studia podyplomowe dla kadr MSP Wydział Zamiejscowy w Krakowie, Opolu, Warszawie 2009-2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
20. Student, absolwent, przedsiębiorca - aktywizacja samozatrudnienia w regionie Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
21. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (zakończony) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek rozwoju Edukacji
22. Zakochaj sie w funduszach europejskich Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2009 Polska Fundacja im. R. Schumana
23. Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na terenie Euroregionu Niemen Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2006-2007 Stowarzyszenie Euroregion Niemen
24. Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapita ł społeczny opolskich społeczności lokalnych. Opracowanie badań. Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego