Opis specjalności

Podstawą wszelkiej działalności gospodarczej jest sprzedaż, gdyż zapewnia ona przychody konieczne do funkcjonowania przedsiębiorstw. Zarządzanie sprzedażą obejmuje liczne procesy, takie jak planowanie, organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzedawców, pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z pośrednikami oraz zarządzanie logistyką marketingową. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż i reprezentujące przedsiębiorstwa wobec klientów powinny posiadać kompetencje związane z: rozpoznawaniem zachowań nabywców, przygotowaniem oferty, komunikowaniem się z odbiorcami oraz utrzymywaniem z nimi długotrwałych relacji.

Specjalność ta została przygotowana w taki sposób, aby krok po krok wprowadzić studentów w tajniki zarządzania sprzedażą i związanych z nimi działań. Stworzyliśmy program dla ambitnych studentów, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalającą im w skutecznie stosować nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w pracy zawodowej. Specjalność została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcą rozwijać zarówno umiejętności analityczne, jak i te w związane z szeroko pojętą kreatywnością. Studenci przygotowywani są objęcia średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży oraz prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. Naszym celem jest kształcenie specjalistów - menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców, osób prowadzących szkolenia sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na opracowywanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży i nadzorowanie działu sprzedaży.

Studenci specjalności otrzymują nowoczesną wiedzę związaną z zarządzaniem sprzedażą przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Kształceni są w zakresie mechanizmów funkcjonowania, kierowania i organizowania pionów handlu, dystrybucji i sprzedaży. Poznają procedury i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach procesów sprzedażowych. Poza przekazywaniem specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania sprzedażą, dystrybucją i cenami oraz marketingu w handlu, studentów kształci się w zakresie umiejętności stosowania technik sprzedaży, merchandisingu, e-commerce, promocji sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów czy programów lojalnościowych. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego, ale i zdyscyplinowanego działania samodzielnie i w zespole.

Cel studiów

 • Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
 • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
 • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.

Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Nabyte umiejętności

Studenci są przygotowywani do pełnienia średnich i wyższych funkcji zarządczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży, pełnienia funkcji doradczych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zarządzania sprzedażą (m.in: dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, obsługi klienta, dystrybucji lub handlu; menadżerów zespołów sprzedażowych; doradców i opiekunów klientów; pracowników działu marketingu, sprzedaży, trade marketingu; agentów handlowych; trenerów i coachów sprzedaży)

Absolwent specjalności:

 • dysponuje nowoczesną wiedzą na temat zasadniczych procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu i sprzedaży oraz związanego z nimi aparatu pojęciowego i modeli zarządczych w teorii i praktyce gospodarczej;
 • dysponuje nowoczesną i specjalistyczna wiedzą na temat procesów oraz procedur, metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu sprzedażą;
 • posiada umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów decyzyjnych i badawczych w zakresie zarządzania marketingiem i sprzedażą;
 • posiada umiejętność określania potrzeb informacyjnych, gromadzenia danych marketingowych, analizy informacji marketingowej oraz jej wykorzystania w procesach zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą. Jest przygotowany do realizacji czynności z zakresu analizy, planowania i kontroli działań sprzedażowych przedsiębiorstwa;
 • ma wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania potrzeb nabywców, przygotowywania oferty, komunikowania się z odbiorcami oraz utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji;
 • posiada umiejętność podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w obszarze zarządzania sprzedażą;
 • jest przygotowany do kierowania i pracy w zespołach związanych z zarządzaniem sprzedażą przedsiębiorstwa (z odpowiednim zaangażowaniem, poczuciem odpowiedzialności i otwartością na poglądy innych osób);
 • ma świadomość znaczenia i umiejętność wykorzystywania własnej kreatywności i innowacyjnych rozwiązań dla zwiększania efektów działań sprzedażowych;
 • posiada umiejętność sprawnego komunikowania się, klarownego i logicznego formułowania opinii w mowie i piśmie, autoprezentacji i publicznego występowania, wykorzystania narzędzi informatycznych oraz posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania;
 • jest przygotowany do pracy pod presją czasu i naciskiem osób z zewnątrz.

Zdobyta wiedza i umiejętności tworzą solidny fundament dla rozwoju zawodowego absolwenta, a także pozwalają na kontynuację kształcenia na drugim i trzecim stopniu studiów.