Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. Celem studiów jest zapoznanie uczestników tej formy kształcenia z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie studiów uczestnicy poznają informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom, metody analizy i oceny ryzyka zawodowego, zasady wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Regulacje prawne ochrony pracy
 2. Działalność gospodarcza w obszarze bhp
 3. Normalizacja i certyfikacja wg PN 18001
 4. Podstawy materiałoznawstwa
 5. Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 6. Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie bhp
 7. Służba bhp w systemie prawnym
 8. Ochrona przeciwpożarowa
 9. Ochrona środowiska naturalnego
 10. Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy z elementami komunikacji społecznej
 11. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 12. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 13. Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze bhp
 14. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 15. Ocena ryzyka zawodowego
 16. Wymagania co do budynków i pomieszczeń pracy
 17. Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 18. Podstawy dydaktyki w szkoleniach dla dorosłych
 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi o obszarze bhp
 20. Zagadnienia z zakresu bhp w wybranych branżach
 21. Konwersatoria dyplomowe
 22. Praktyka specjalistyczna

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.