Studia podyplomowe służb celno-skarbowych i innych służb publicznych

 

Studia adresowane są do:

 • pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,
 • funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
 • funkcjonariuszy takich służb publicznych jak: Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzna, Biuro Ochrony Rządu, innych służb osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb publicznych.

 

Zakres studiów obejmuje m.in.:

 1. zadania i uprawnienia służb publicznych
 2. współpraca służb publicznych
 3. czynności operacyjno-rozpoznawcze (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, łapówka kontrolowana)
 4. przestępczość gospodarcza
 5. terroryzm i jego zwalczanie
 6. wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)
 7. zagadnienia związane ze statusem prawnym funkcjonariusza służby publicznej
 8. kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa
 9. zarządzanie informacją w służbach publicznych
 10. wykorzystanie dronów w służbach publicznych

 

Wykładowcami są:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem służb publicznych (z ośrodków akademickich takich jak Kraków, Lublin, Warszawa, Białystok),
 • praktycy w tym funkcjonariusze służb publicznych,
 • specjaliści z zakresu nowych technologii,
 • teoretycy i praktycy prawa

 

Absolwentom gwarantujemy uzyskanie/podniesienie kwalifikacji w obszarze związanym z funkcjonowaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.W ramach studiów przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce służb publicznych.

 

Program studiów obejmuje: 2 semestry zajęć, w tym 240 godzin dydaktycznych, 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

 

Koszt studiów: 4 500 zł./semestr (9 000 zł./całość), istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 90% kwoty czesnego (dla mieszkańców województwa podlaskiego - dpfinansowanie ze środków RPO Podlasie).Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla funkcjonariuszy StrażyGranicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Możliwe lokalizacje zajęć.

W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.

 

Zapraszamy do Rekrutacji on-line