Zarządzanie ochroną środowiska nowość!

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też są kierowane również dla pracowników służby BHP w celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu ich wiedzy, kompetencji i zdobycia dodatkowego zawodu. Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczaniu oraz zarządzaniu ochroną środowiska, w tym z metodami działania prowadzącymi przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfikowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących środowiska.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Podstawy ochrony środowiska i ekologii
 2. Podstawy prawa ochrony środowiska
 3. Ochrona powietrza, wody i gleby
 4. Ochrona przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem
 5. Gospodarka odpadami
 6. Gospodarka wodno-ściekowa
 7. Odnawialne źródła energii
 8. Zarządzanie środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005
 9. Współczesne kierunki edukacji ekologicznej wraz z metodyką nauczania
 10. Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe
 11. System monitorowania środowiskiem

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.