Studia podyplomowe Nowoczesne technologie w pracy edukatora - NOWOŚĆ!
 

Prowadzimy rekrutację w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

 

Opis studiów

Nowoczesne technologie w pracy edukatora to nowatorskie studia, które opierają się na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji i w szkoleniach. Zapewniamy znakomitą kadrę naukową oraz praktyków z zakresu TIK. Słuchacze oprócz wiedzy o najnowszych trendach w edukacji zdobędą umiejętności, które zmodyfikują ich sposób pracy. Program studiów zostanie wsparty o zagadnienia neurodydaktyki i e-learningu.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.  

Po ukończeniu studiów absolwent będzie:

  • świadomie korzystał z zasobów Internetu;
  • potrafił wybierać odpowiednie narzędzie pracy;
  • aktywnie uczestniczył w tworzeniu zasobów edukacyjnych (idea współtworzenia
    i współdzielenia);
  • samodzielnie tworzył zasoby edukacyjne;
  • osobą poszukującą nowych rozwiązań edukacyjnych
  • pracować na platformie e-learningowej
  • pracować z użyciem tablicy multimedialnej

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry

Forma zaliczenia:

Wykonanie praktycznego projektu