Studia podyplomowe Neurodydaktyka z tutoringiem - NOWOŚĆ

Prowadzimy rekrutację w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

 

Cel studiów: poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób pobudzić ucznia do myślenia, jak go zmotywować i poprowadzić do jasno wytyczonego celu. Ponadto słuchacze wzbogacą swój warsztat o efektywne i nowatorskie metody pracy z uczniem. Program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanieidoświadczenie podstaw neurometodyki. Ich stosowanie zapewnia ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  motywuje uczniów do myślenia.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych
i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.  

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 180 godzin.

Moduł neurodydaktyki: 100 godzin wraz z wyjazdem studyjnym do szkoły, która stosuje neurodydaktykę. Moduł tutoringu: 60 godzin

Forma zaliczenia:

Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/klasie

 

Rozpoczęcie zajęć: luty 2017 roku