Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, (lub II stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym i określonymi predyspozycjami i uzdolnieniami muzyczno-rytmicznymi.

Absolwent studiów posiada następujące kompetencje:

  • potrafi spostrzegać i realizować w ruchu związki zachodzące pomiędzy elementami dzieła muzycznego i ruchem fizycznym, podejmuje działania twórcze, potrafi kreatywnie posługiwać się słuchem muzycznym;
  • realizuje własne koncepcje artystyczne, potrafi tworzyć interpretacje ruchowe miniatur muzycznych zróżnicowanych pod względem gatunków i stylów, posiada umiejętność stosowania różnorodnego materiału muzycznego w improwizacji, potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, harmonii. 

 

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do:

  • prowadzenia rytmiki i zajęć muzyczno-ruchowych na etapie przedszkolnym i klasach I-III
  • prowadzenia zespołów rytmiczno-tanecznych, tanecznych w przedszkolach i w klasach I-III
  • prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch w przedszkolu i klasach I-III.

 

Opłaty

Wpisowe: 400 zł. - Uwaga promocja: przy zapisie do 31 października wpisowe 0 zł.

Rata roczna: 1 raz 3.700 zł
Rata semestralna: 3 razy po 1.350 zł
Rata miesięczna płatna do 15 dnia miesiąca: 17 razy po 250 zł
Rata miesięczna płatna do 28 dnia miesiąca: 14 razy po 300 zł
 
 
 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
  • ksero dowodu osobistego

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.