Inspektor Ochrony Środowiska, Inspektor BHP, Inspektor PPOŻ

 

Nowe Studia podyplomowe: 


Inspektor Ochrony Środowiska,

 Inspektor BHP

 Inspektor PPOŻ

Już teraz możesz rozpocząć je bezpłatnie!

Możliwość sfinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Studia realizowane w partnerstwie z PUP
oraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Cel studiów:

Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę na temat zasad zarządzania BHP, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001 oraz środowiskiem według normy serii ISO 14000, metody poprawy warunków pracy, prawna pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i fizjologii pracy, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia postępowania powypadkowego, badania zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

Adresaci studiów:

Studia skierowane do pracowników  przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialnych za stosowanie prawa ochrony środowiska, prawa związanego z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Uzyskane certyfikaty i kwalifikacje:

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na pełnienie trzech funkcji: inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektora ochrony przeciwpożarowej, inspektora ochrony środowiska. Absolwent uzyskuje:

·         Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Inspektor ochrony środowiska, BHP i PPOŻ, 

·         Certyfikat Pełnomocnika ds. Gospodarowania Odpadami i Auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001 w zarządzaniu,

·         Zaświadczenie ukończenia kursu na Inspektora PPOŻ

Czas trwania studiów:

3 semestry                                 

 

Wymagane dokumenty:

świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia, ksero dowodu osobistego

 

Zapisy: Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 70 50

Nr infolinii: 511 33 70 50   www.lomza.janski.edu.pl