Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Partner merytoryczny
 
„P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” to marka znana z wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom. Propaguje przede wszystkim twórcze działania edukacyjne i nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne na rzecz edukacji małego dziecka. Zespół P21 składa się przede wszystkim z sympatyków twórczej edukacji, praktyków. Opracowany pakiet edukacyjny P21 wyróżnia się rozbudowanym materiałem metodyczno – repertuarowym, zasobami edukacyjnymi sprawdzonymi w praktyce, a przede wszystkim nastawiony na rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i  uzdolnień.
Sam projekt P21 powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela. 
 

Cel studiów

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) kierunków: wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe oraz pokrewne z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • Anatomia
 • Biomechanika
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metody wychowania fizycznego
 • Organizacja i bezpieczeństwo zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Metodyka i technika postępowania korekcyjnego - praktyka
 • Edukacja zdrowotna
 • Gimnastyka
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Gimnastyka przy muzyce
 • Antropomotoryka
 • Prawo i dokumentacja pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Pedagogika
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • Psychologia

Sylwetka absolwenta
W ramach realizacji programu studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą występnego diagnozowania postawy ciała, jak również będzie potrafił właściwie dobierać ćwiczenia do konkretnej wady postawy oraz nabędzie kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Będzie przygotowany do prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, rozwijania u uczniów prawidłowych nawyków ruchowych i higienicznych.

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują łącznie 360 godzin nauki. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

 
 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.