CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane tematem, posiadające kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chcące uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w domach, szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Dydaktyka specjalna
  3. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
  4. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
  6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną (Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
  7. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
  8. Wczesne wspomaganie rozwoju
  9. Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
  10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
  11. Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
  12. Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  13. Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
  14. Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
  15. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
  16. Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  17. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
  18. Analiza i terapia zachowań trudnych
  19. Praktyka zawodowa;
  20. Seminarium dyplomowe.

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.