Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Uczelnię Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

PROMOCJA!

 

Absolwenci Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!

 

Uwaga! Promocje nie łączą się! 
 

Opłaty za studia podyplomowe dla osób korzystających z bonifikat

 

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

 

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

czesne

9 rat

czesne 

2 raty

czesne 

1 rata

uwagi
1. Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III 2 400 zł  370 zł 1 650 zł 3 200 zł  
2. Język angielski w wychowywaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2 400 zł. 310 1350 2700 nowość - tylko 2 semestry
3. Kadry i płace w zarządzaniu 2 400 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł  

4.

Księgowość 2 400 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł

 

5. Międzynarodowe Studia Coachingu 2 400 zł  530 zł 2 300zł 4 500 zł  
6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 400 zł  310 zł 1 300 zł 2 500 zł  
7. Zarządzanie Ochroną Środowiska 400 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł  
8. Zarządzanie oświatą 2 400 zł  350 zł 1 500 zł 2 800 zł  

 

                                                                         

Studia podyplomowe trzysemestralne

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

czesne

14 rat

czesne

3 raty

czesne

1 rata

uwagi
1. Doradztwo zawodowe 400 zł  300 zł  1 350 zł  3 700 zł  
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 400 zł  300 zł 1 350 zł  3 700 zł   
3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 400 zł  290 zł 1 300 zł  3 500 zł   
4. Inspektor Ochrony środowiska, Inspektor BHP, Inspektor PPOŻ 3 400 zł. 560 zł. 2600 zł. 7800 zł.  
5. Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 400 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
6. Oligofrenopedagogika 3 400 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
7. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 400 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
8. Przygotowanie pedagogiczne 3 400 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 3 400 zł 290 zł 1 300 zł 3 500 zł  

 

                                                                        

Studia podyplomowe czterosemestralne

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

czesne

18 rat

czesne

4 raty

czesne

1 rata

uwagi
1. Logopedia 4 400 zł  340  zł 1 500 zł 5 600 zł