Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Uczelnię Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

PROMOCJA!

 

Absolwenci Uczelni Jańskiego w Łomży zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!

 

Ale to nie wszystko!

 

Uczestnicy studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub uczestnicy, którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

 

Uwaga! Promocje nie łączą się! 

 

OPŁATY PO OKRESIE PROMOCJI

Uczelnia Jańskiego w Łomży kształci na kierunkach

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

IX

rat

II

raty

I rata
1. Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III 2 0 zł / 400 zł 370 zł  1.650 zł 3.200 zł Nowość!
2. Kadry i płace w zarządzaniu  2  0 zł / 400 zł 340 zł  1.500 zł 2.800 zł  
3. Księgowość  2 0 zł / 400 zł 340 zł  1.500 zł 2.800 zł  
4. Międzynarodowe Studia Coachingu  2 0 zł / 400 zł 470 zł  2.000 zł 3.800 zł  
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  2 0 zł / 400 zł 310 zł  1.300 zł 2.500 zł  
6. Zarządzanie ochroną środowiska 2 0 zł / 400 zł 340 zł  1.500 zł 2.800 zł Nowość!
7. Zarządzanie oświatą 2 0 zł / 400 zł 350 zł 1.500 zł 2.800 zł

 

 

Studia podyplomowe trzysemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XIV

raty

III

raty

I rata
1. Doradztwo zawodowe  3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł

 

2. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł

Nowość!

3. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna 3 0 zł / 400 zł 290 / 310 zł 1.300 zł 3.500 zł Nowość!
4. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej nowość! 3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł

 

5. Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł Nowość!
6. Oligofrenopedagogika  3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł  
7. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł  1.350 zł 3.700 zł  
8. Przygotowanie pedagogiczne  3 0 zł / 400 zł 300 / 320 zł 1.350 zł 3.700 zł  
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 3 0 zł / 400 zł 290 / 310 zł 1.300 zł 3.500 zł Nowość!

 

Studia podyplomowe czterosemestralne

 

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XVIII

rat

IV

raty

I rata
1. Logopedia  4 0 zł / 400 zł 340 zł / 370 zł 1.500 zł 5.600 zł