Studia podyplomowe

 

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Uczelnię Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

PROMOCJA!

 

Absolwenci Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!

 

Uwaga! Promocje nie łączą się! 
 

Wysokość opłat za studia podyplomowe - dla osób zaczynających od października 2016 roku.

 

Studia podyplomowe dwusemestralne
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
9 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  9 rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  2 raty 1 rata
1 Kadry i płace w zarządzaniu 2 400 zł 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
2 Ksiegowość 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
3 Zarządzanie oświatą 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zl.
4 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
5 Zarządzanie ochroną środowiska 2 400 zł. 370 zł. 420 zł. 1 600 zł. 2 900 zł.
6 Międzynarodowe Studia coachingu 2 400 zł. 640 zł. 690 zł. 2 700 zł. 5 000 zł.

 

 

Studia podyplomowe trzysemestralne
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
17 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  17 rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  3 raty 1 rata
1 Doradztwo zawodowe 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
2 Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
3 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
4 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1350 zł. 3 700 zł.
5 Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 400 zl. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
6 Oligofrenopedagogika 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
7 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 400 zł. 250 zl. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
8 Przygotowanie pedagogiczne 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
9 Neurologopedia 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
10 Gerontologopedia 3 400 zł. 250 zł. 300 zl. 1 350 zł. 3 700 zł.
11 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 3 400 zł. 250 zł. 300 zł. 1 350 zl. 3 700 zł.
12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera 3 400 zł.  250 zł. 300 zł. 1 350 zł. 3 700 zł.
13 Neurodydaktyka z tutoringiem 3 400 zł.      

Białystok i Suwałki - 6000 zł,

Łomża - 4500 zł.

14. Nowoczesne technologie w pracy edukatora 3 400 zł.      

Białystok i Suwałki - 6000zł,

Łomża - 4500 zł.

 
 
Studia podyplomowe czterosemestralne
 
 
 
LP Kierunek

Liczba
semestrów

Wpisowe
 

 

Czesne
21 rat* płaconych do 15 dnia miesiaca (z bonifikatą) po:  21  rat* płaconych do 28 dnia miesiaca (z bonifikatą)  4 raty 1 rata
1 Logopedia 4 400 zł 300 zł. 350 zł. 1 500 zł. 5 600 zł.

 

* - Wysokość opłat za czesne w przypadku wnoszenia ich w terminie do 15 dnia każdego miesiaca  ( z bonifikata 50 zł.).
W przypadku wniesienia opłaty do 28 dnia każdego miesiąca obowiazuje opłata miesięczna standardowa.