Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Uczelnię Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

PROMOCJA!

 

Absolwenci Uczelni Jańskiego w Łomży zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!

 

Ale to nie wszystko!

 

Uczestnicy studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub uczestnicy, którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

 

Uwaga! Promocje nie łączą się! 
 

Opłaty za studia podyplomowe dla osób korzystających z bonifikat

 

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

 

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

(wysokość bonifikaty dla osób, które złożą dokumenty i wpłacą pierwszą ratę czesnego do 20 października : 400 zł.)

czesne

9 rat

czesne 

2 raty

czesne 

1 rata

uwagi
1. Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III 2 0 zł  370 zł 1 650 zł 3 200 zł  
2. Kadry i płace w zarządzaniu 2 0 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł  

3.

Księgowość 2 0 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł

 

4. Międzynarodowe Studia Coachingu 2 0 zł  530 zł 2 300zł 4 500 zł  
5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 0 zł  310 zł 1 300 zł 2 500 zł  
6. Zarządzanie Ochroną Środowiska 0 zł  340 zł 1 500 zł 2 800 zł  
7. Zarządzanie oświatą 2 0 zł  350 zł 1 500 zł 2 800 zł  

 

                                                                         

Studia podyplomowe trzysemestralne

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

(wysokość bonifikaty dla osób, które złożą dokumenty i wpłacą pierwszą ratę czesnego do 20 października : 400 zł.)

czesne

14 rat

czesne

1 rata

czesne

2 raty

uwagi
1. Doradztwo zawodowe 0 zł  300 zł  1 350 zł  3 700 zł  
2. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 0 zł  300 zł 1 350 zł  3 700 zł   
3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 0 zł  290 zł 1 300 zł  3 500 zł   
4. Język angielski w wychowywaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 0 zł  300 zł 1 350 zł  3 700 zł   
5. Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 0 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
6. Oligofrenopedagogika 3 0 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
7. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 0 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
8. Przygotowanie pedagogiczne 3 0 zł 300 zł 1350 zł 3 700 zł  
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 3 0 zł 290 zł 1 300 zł 3 500 zł  

 

                                                                        

Studia podyplomowe czterosemestralne

lp. kierunek ilość sem.

wpisowe

(wysokość bonifikaty dla osób, które złożą dokumenty i wpłacą pierwszą ratę czesnego do 20 października : 400 zł.)

czesne

18 rat

czesne

2 raty

czesne

1 rata

uwagi
1. Logopedia 4 0 zł  340  zł 1 500 zł 5 600 zł