Plan zajęć

 

Dziekanat czynny:

poniedziałek, wtorek i czwartek - 9.00 - 16.00
środa - nieczynne, praca wewnętrzna
piątek - 10.00 - 18.00
sobota - 10.00 - 14.00

 

Harmonogram zjazdów w roku akademickim

2016/2017

 

Inauguracja Roku Akademickiego (I semestry): 14 października 2016 r.

 

 

Semestr zimowy

 

 • Pedagogika I st, Pedagogika II st,

 • Studia podyplomowe: Ksiegowość, Kadry i płace, Zarządzanie BHP, Zarządzanie oświatą

 

(1 semestry- Inauguracja Roku Akademickiego 14.10.2016 r.)

1.

7-8 października 2016 (nie dotyczy pierwszych semestrów)

2. 14-15 października 2016 (tylko pierwsze semestry)
3. 21-22 października 2016
4. 4-5 listopada 2016
5. 25-26 listopada 2016
6. 9-10 grudnia 2016
7. 16-17 grudnia 2016
8. 13-14 stycznia 2017
9. 27-28 stycznia 2017
10. 10-11 lutego 2017
11. 17-18 lutego 2017

 

 • Zarządzanie I stopnia, Zarządzanie II stopnia
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Logopedia,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
1.

14-15 października 2016

2.

28-29 października 2016

3.

4-5 listopada 2016

4. 18-19 listopa 2016
5.

2-3 grudnia 2016

6. 16-17 grudnia 2016

7.

13-14 stycznia 2017

8.

20-21 stycznia 2017

9.

3-4 lutego 2017

10.

17-18 lutego 2017

 

Semestr letni

 

 • Pedagogika I st, Pedagogika II st,
 • Studia podyplomowe: Ksiegowość, Kadry i płace, Zarządzanie BHP, Zarządzanie oświatą

 

1.

24-25 lutego 2017

2. 10-11 marca 2017
3. 24-25 marca 2017
4. 7-8 kwietnia 2017
5. 28-29 kwietnia 2017
6. 12-13 maja 2017

7.

26-27 maja 2017
8. 9-10 czerwca 2017
9. 23-24 czerwca 2017
10. 30 czerwca - 1 lipca 2017

 

 • Zarządzanie I stopnia, Zarządzanie II stopnia
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Logopedia,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera

 

1. 24-25 lutego 2017
2. 3-4 marca 2017
3. 17-18 marca 2017
4. 31 marca - 1 kwientnia 2017
5. 7-8 kwietnia 2017
6. 21-22 kwietnia 2017

7.

19-20 maja 2017
8. 2-3 czerwca 2017
9. 23-24 czerwca 2017
10.  

 
Pytania do egzaminu dyplomowego magisterskiego - kierunek Zarządzanie

 

Pobierz:


PLANY ZAJĘĆ (pobierz plan)

Komunikaty Dziekanatu

Harmonogram obron

 

1.
Zaliczenie z przedmiotu "Podstawy z przyrody" (Moduł wyrównawczy) u Pani dr M. Stachelskiej odbędzie się 24.06.2017 r. (sobota) godz. 10.00

2.

Studenci Pedagogiki I stopnia sem.4

Egzamin u dr H. Kowalczyk z przedmiotu  "Socjologi małych grup"

odbędzie się 24.06.2017r. (sobota) o godz. 15.45

3.

Wpisy do indeksu u dr H. Kowalczyk odbędą się 23.06.2017 godz. 16.30


 • Na zajęcia z wychowania fizycznego należy zabrać strój i obuwie sportowe. Studenci posiadający karimaty do ćwiczeń proszeni są o ich przyniesienie.

 

Informacje dotyczące stypedniów

 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualny Dziekanacie- Strefa Studenta.
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; Warunkiem uruchomienia wypłat stypendium jest podpisanie decyzji, które są do odebrania w dziekanacie Uczelni.

 

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy zgodnie z par. 10 p. 3 i par. 15 p. 1 pp. 1 Regulaminu Studiów Uczelni Jańskiego w Łomży od miesiąca stycznia 2017 r. obowiązkowe będzie potwierdzenie udziału w zajęciach poprzez własnoręczny podpis Studenta na liście obecności – listy obecności będą do pobrania w Dziekanacie. Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć  bezwzględnie wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Kierownikiem Dziekanatu.