Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania swoich zadań  efektywniej, wydajniej i produktywniej poprzez lepsze planowanie, gromadzenie informacji i pozbycie się złodziei czasu. Zwiększenie wśród  uczestników świadomości zarządzania czasem, tworzenia  pożądanych nawyków oraz skupiania się na  najważniejszych zadaniach. Nauczenie  się przez  uczestników się najskuteczniejszych metod, technik i praw zarządzania czasem.

 

Program  kursu

  • Zarządzanie  zadaniami  i projektami, zwiększanie  wydajności
  • Skuteczne  osiąganie  celów, zarządzanie  priorytetami
  • Planowanie- narzędzia  zarządzania  czasem
    Powyższe tematy składają  się na podstawowy  kurs. Poniższe  to już  elementy  dowolnie  dobierane  przez  uczestników.
  • Usprawnianie nawyków
  • Triki  zarządzania  czasem
  • Dopasowanie rozwiązań  na podstawie  rozpoznania  własnego  stylu  pracy 
  • Jak  przestać  odkładać  na  później  to,  co ma być  zrobione  teraz


Czas trwania: 10 godz.


Cena: 200zł/os, min. 10 osób.