Opis szkolenia

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać praktyczną stronę pracy z tablicą interaktywną i możliwościami wykorzystania jej w procesie edukacyjnym. Zostaną zapoznani z inspirującymi zasobami internetowymi oraz praktycznie poznają różnorodne oprogramowanie do wykorzystania z tablicą interaktywną.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, trenerów, którzy chcą wykorzystać w swojej pracy tablicę interaktywną. Chcą poprzez wykorzystanie możliwości tablicy interaktywnej urozmaicić i wzbogacić proces edukacyjny oraz skorzystać z możliwości jakie daje współczesna technologia.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • potrafi przygotować tablicę interaktywną do pracy na lekcji (podłączenie, kalibracja),
 • zna możliwości firmowego oprogramowania tablicy,
 • zna alternatywne programy do wykorzystania z tablicą interaktywną,
 • potrafi wykorzystać tablicę interaktywną do pracy z zasobami internetowymi,
 • zna popularne portale dydaktyczne,
 • tworzy interaktywne narzędzia dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy,.

Założenia programowe

 • Zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej – możliwości tablicy interaktywnej.
 • Multimedialne i interaktywne oprogramowanie dydaktyczne tablicy – dostępne oprogramowanie komercyjne oraz bezpłatne.
 • Portale i zasoby internetowe w pracy z tablicą interaktywną.
 • Interaktywna prezentacja z wykorzystaniem tablicy w pracy nauczyciela.
 • Tworzenie własnych ćwiczeń, quizów oraz prezentacji do wykorzystania na lekcji.

 

Liczba godzin: 8 - Koszt szkolenia; 200 zł.

Liczba godzin: 20 - Koszt szkolenia; 400 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni