Opis szkolenia

Celem szkolenia jest kształcenie kompetencji nauczania muzyki w szkole zgodnie z systemem Carla Ofra, która zakłada, że każde dziecko ma równe szanse, każde może poczuć się wartościowe i odpowiedzialne za grupę. Metoda ta nie uczy rywalizacji. Uczestnicy szkolenia będą pracować zgodnie z tą filoforą nauczania, poznają narzędzia i techniki nauczania dzieci młodszych.

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy

Liczba godzin: 8

Koszt szkolenia; 200 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni