Opis szkolenia

Na czym polega metoda projektu w edukacji dzieci?
Jak powinien wyglądać program takiego projektu?
Jak go przeprowadzić?

Chcesz znać odpowiedzi na te pytania? Tego wszystkiego dowiecie się na naszym szkoleniu.Nauczymy Was czym jest projekt, jakie są jego fazy, jak formułować cele, jak planować, dzielić pracę oraz tworzyć harmonogram, jakie problemy mogą pojawić się przy prowadzeniu projektu i jak ich uniknąć. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową w oparciu o pracę indywidualną i grupową.

Adresaci szkolenia:nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 400 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni