Grafik komputerowy

Opis zawodu


Grafika komputerowa ukierunkowana jest na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. W kwestii merytorycznej uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, a więc wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku, a także przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów, modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych.

Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności pracownika, który skutecznie:

 • Operuje na programach związanych z grafiką rastrową i wektorową
 • Opanował pojęcia i techniki pracy, związane z grafiką wektorową i rastrową
 • Stosuje wszelkie działania do modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
 • Przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych zamawiającego
 • Dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji


Ponadto, certyfikacji podlegają elementy z zakresu organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych oraz technik e-marketingu. Merytoryczny zakres nabytej wiedzy daje możliwość tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalnego (np. w poligrafii) czy też amatorskiego zastosowania.

Osoby chcące zdobyć certyfikat VCC obowiązkowo przechodzą cykl szkolenia języka obcego. Najpierw poznają język w zakresie ogólnym, a następnie uczą się i praktykują specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe.

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:

 

 • 84 godziny teorii
 • 84 godziny praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego


Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Czas trwania egzaminu:

 • część teoretyczna: 60 min.
 • część praktyczna: 120 min.

 


Wykaz kwalifikacji w ramach modułu

 • Modyfikowanie obrazów grafiki rastrowej.
 • Tworzenie i modyfikowanie obiektów grafiki wektorowej.
 • Przygotowanie materiałów do publikacji.Cena: 3200 zł, certyfikat 560zł, zestaw 2 podręczników: 180 zł.