Kursy i szkolenia

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. 668 487 741
www.lomza.janski.edu.pl

 

Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach/studiach podyplomowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych. Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości grantu. Uczestnik zatem ponosi tylko 10% czesne (przy uzyskaniu dofinansowania).


Kursy i szkolenia realizowane są w Łomży, Białymstoku i Suwałkach
 

Więcej informacji pod numerem telefonu:
Łomża: Justyna Bućkowska: 668 487 741, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Białystok: Edyta Łupińska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kursy i szkolenia

Wzrastająca kompleksowość i zmienne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw potęgują konieczność ciągłego samodoskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy. W dzisiejszym, zabieganym świecie ciągły brak czasu wymusza zdobywanie tej wiedzy kompleksowo, treściwie i szybko. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach i szkoleniach. Zdecydujcie Państwo, jakiej wiedzy potrzebujecie i skontaktujcie się z nami. Nadmieniamy, że jesteśmy otwarci na propozycje i możemy zorganizować kurs, dotyczący zagadnień przez Państwa podanych. Dysponujemy, bowiem wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Jesteśmy w stanie w przypadku większej liczby chętnych z danego obszaru lub instytucji przeprowadzić szkolenie w Państwa lokalizacji.

 

NOWOŚCI W OFERCIE NA 2017 ROK

 

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży zaprasza na nasze kursy i szkolenia:

 1. Aktywizujące metody nauczania
 2. Asertywność w życiu zawodowym
 3. Bezpieczeństwo w pracy z komputerem i przeglądarką internetową
 4. Bezpieczeństwo w szkole
 5. Cyberprzemoc – wyzwaniem dla pedagoga
 6. Czy specjalny znaczy „inny” czy „wyjątkowy”? - warsztat o tolerancji w szkole
 7. Diagnoza przedszkolna
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej  dotyczących pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspargera
 9. Dyscyplina w klasie (praktyczne sposoby dyscyplinowania ucznia
 10. Etyka w zawodzie nauczyciela
 11. Ewaluacja wewnętrzna w szkole
 12. Excel podstawowy
 13. Excel średniozaawansowany
 14. Excel zaawansowany
 15. Grafika komputerowa – Adobe Photoshop
 16. Grafika komputerowa – CorelDraw
 17. Grafika komputerowa – GIMP
 18. Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych
 19. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się
 20. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 21. Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce
 22. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami
 23. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 24. Jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami na temat agresji
 25. Jak uczyć uczniów uczenia się?
 26. Komunikacja w szkole
 27. Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania
 28. Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym Kurs nauki programowania dla nauczycieli klas 1-3
 29. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
 30. Kurs przygotowujacy do pracy w służbach mundurowych
 31. Media społecznościowe w edukacji
 32. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce
 33. Mediacje szkolne
 34. Moodle w szkole (propozycja dla placówek, które mają Moodle)
 35. Narzędzia elektroniczne: przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne
 36. Nieprzystosowanie społeczne – praca z uczniem nieprzystosowanym społecznie
 37. O rozwoju psychoseksualnym – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą
 38. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 39. Patologie społeczne w świecie realnym i wirtualnym
 40. Platforma e-learningowa Moodle w pracy nauczyciela
 41. Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej
 42. Praca metodą projektów – wdrażanie niestandardowych rozwiązań w nauczaniu
 43. Praca w „chmurze”
 44. Praca z uczniem autystycznym w szkole masowej
 45. Praca z uczniem młodszym –muzyka w szkole  według systemu Carla  Orffa
 46. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej
 47. Prezentacja multimedia jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela
 48. Prezentacje multimedialne - Power Point podstawowy
 49. Prezentacje multimedialne - Power Point średniozaawansowany
 50. Procedura Niebieskich Kart w szkole – nowe zadania nauczycieli i wychowawców
 51. Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
 52. Projektowanie stron internetowych
 53. Prowokacyjne zachowania uczniów - wybrane strategie postępowania
 54. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 55. Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 56. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy - podstawy pracy wychowawczej z klasą
 57. Stres i jego wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą
 58. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 59. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 60. Szkolne projekty z wykorzystaniem metody Webquest (w tym  e-learning
 61. Szkoła na Facebooku
 62. Tablica interaktywna jako narzędzie ICT
 63. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 64. Technologie TIK (ICT) w kształceniu specjalnym
 65. Technologie TIK (ICT) w pracy nauczyciela
 66. Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 0–III
 67. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne)
 68. Uczeń z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 69. Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD
 70. Uzależnienia chemiczne i behawioralne
 71. Uzależnienia od mediów cyfrowych
 72. Warsztat pracy wychowawcy – ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą
 73. Word podstawowy
 74. Word średniozaawansowany
 75. Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 76. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK
 77. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym
 78. Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić?
 79. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego  dziecka
 80. Zachowania niepożądane uczniów z dysfunkcjami - wybrane strategie postępowania
 81. Zagrożenia dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
 82. Zagrożenia w sieci – wykład
 83. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępne
 84. Zarządzanie platformą e-learningową Moodle przez administratora jednostki
 85. Zastosowanie ICT w dydaktyce i wychowaniu
 86. Zastosowanie technik coachingowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 

Akademię kompetencji

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Mała firma w Internecie

200 zł

2.

Trudny klient - strategie obsługi

200 zł

3.

Zarządzanie sobą w czasie

200 zł

4.

Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka

100 zł

 


Kursy i szkolenia z certyfikatem VCC

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Grafik komputerowy

3200 zł

certyfikat - 560zł zł

2 podręczniki - 180 zł

 

 

Pozostałe szkolenia

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku nowość!

 100 zł

2.

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 500 zł

3.

Warsztaty autoprezentacji i komunikacji

 520 zł