Kursy i szkolenia

 

Kursy i szkolenia

Wzrastająca kompleksowość i zmienne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw potęgują konieczność ciągłego samodoskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy. W dzisiejszym, zabieganym świecie ciągły brak czasu wymusza zdobywanie tej wiedzy kompleksowo, treściwie i szybko. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach i szkoleniach.
 
Zdecydujcie Państwo, jakiej wiedzy potrzebujecie i skontaktujcie się z nami. Nadmieniamy, że jesteśmy otwarci na propozycje i możemy zorganizować kurs, dotyczący zagadnień przez Państwa podanych. Dysponujemy, bowiem wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Jesteśmy w stanie w przypadku większej liczby chętnych z danego obszaru lub instytucji przeprowadzić szkolenie w Państwa lokalizacji.

 

NOWOŚCI W OFERCIE NA 2017 ROK

lp nazwa szkolenia cena
1. Praca metodą projektów - wdrażanie niestandardowych rozwiązań w nauczaniu 400 zł
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogigki specjalnej dotyczące pracy z dzieckiem z Autyzmem oraz z Zespołem Aspargera 460 zł
3. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 460 zł
4. Praca z uczniem młodszym - muzyka w szkole według systmu Carla Orfa 200 zł
5. Warsztaty doskonalące dla nauczycieli z wykorzystania tablicy interaktywnej i tworzenia pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK

200 zł.
(8 godzin)

400 zł.

(20 godzin)


Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży zaprasza na:

Akademię kompetencji

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Mała firma w Internecie

200 zł

2.

Trudny klient - strategie obsługi

200 zł

3.

Zarządzanie sobą w czasie

200 zł

4.

Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka

100 zł

5.

Kursy doskonalące dla studentów i absolwentów kierunkupedagogika:

·         Skuteczne sposoby motywowania uczniów do nauki (przełożony na wrzesień br.)

 

 

·         Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem zdolnym i uzdolnionym

·         Organizacja pracy własnej pedagoga

bezpłatne

 

 

 

6.

Kurs doskonalący dla studentów i absolwentów kierunku zarządzanie:

·         Psychologia w biznesie

bezpłatne

 


Kursy i szkolenia z certyfikatem VCC

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Grafik komputerowy

3200 zł

certyfikat - 560zł zł

2 podręczniki - 180 zł

 

 

Pozostałe szkolenia

LP

Nazwa kursu/szkolenia

Cena kursu/szkolenia

1.

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku nowość!

 100 zł

2.

Kurs Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

 1200 zł

3.

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 500 zł

4.

Kurs pedagogiczny kwalifikacyjny

 1200 zł

5.

Warsztaty autoprezentacji i komunikacji

 520 zł

6.

Programy biurowe w administracji

1100 zł