Najnowsza promocja u Jańskiego - 3 miesiące gratis.

Tylko teraz przy zapisie na studia na kierunku Zarządzanie na jedną z dwóch nowych specjalności: zarządzanie firmą  lub zarządzanie projektami pierwsze 3 miesiące nauki studiujesz całkowicie za darmo. Szczegóły pod numerem telefonu: 511 33 70 50.

 

Opis specjalności

Zarządzanie projektami to nowa specjalność na Uczelni Jańskiego w Łomży, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku na jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w zakresie zarządzania. Dynamika otoczenia powoduje, że coraz więcej firm odchodzi od tradycyjnych struktur działania, a o ich konkurencyjności decyduje dziś sprawność w zakresie planowania, organizowania i kontroli projektów.

 

Nabyte umiejętności

Absolwent specjalności będzie potrafił:

  • ustalać  i weryfikowania celów i priorytetów
  • planować, przygotować i kontrolować prace zespołu projektowego
  • organizować projekt i jego właściwe wsparcie
  • budować efektywną komunikację  między członkami zespołu, klientami i kierownictwem
  • opracowywać harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorować raportować postęp prac zespołu projektowego
  • zarządzać zespołem projektowym

 

Praca po studiach

W firmach, organizacjach, jednostkach administracji publicznej jako:

  • Kierownik projektu (Project manager, lider projektu)
  • Asystent kierownika projektu
  • Specjalista ds. zarządzania projektami
  • Członek zespołu projektowego

 

 

Program studiów

 

Moduł rozwijania kompetencji społecznych:

Personalizm chrześcijański

Aksjologia

Wyzwania społeczne

Mediacje i negocjacje

Komunikacja interpersonalna

Kreowanie rzeczywistości

 

Moduł ogólny:

Język obcy

Technologie informacyjne

Prawo

Matematyka ze statystyką

Ekonomia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Finanse i rachunkowość

Wychowanie fizyczne

 

Moduł rozwijania kompetencji menadżerskich:

Podstawy zarządzania

Zarządzanie projektami

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie jakością

Zarządzanie informacją

Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie finansami

Logistyka

Nauka o organizacji

Podejmowanie decyzji menedżerskich

Procesy informacyjne w zarządzaniu

 

Moduł rozwijania kompetencji sprawnego zarządzania projektami:

Planowani projektów

Monitorowanie, kontrola i zamykanie projektów

Finansowa ocena projektów

Fundusze europejskie

Planowanie i ocena inwestycji

Podstawy prawne realizacji projektów

Narzędzia IT w zarządzaniu projektami

Projekty unijne w organizacji

Kierowanie zespołem projektowym

Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe

Praktyka zawodowa

 

Moduł realizacji projektu dyplomowego:

Ochrona własności intelektualnej

Metodyka projektu dyplomowego

Edukacja przez projekty

Seminarium pracy dyplomowej