Zarządzanie

Opis kierunku


Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych.

Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Wdrażając w życie dewizę szkoły uczy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propaguje prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznaje dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu zasobem ludzkim i firmami.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategie jego rozwoju.

Zarządzanie uczy samodzielności myślenia i działania oraz wyzwala inicjatywy w zakresie tworzenia własnego biznesu szczególnie na polu rynku nieruchomości, rachunkowości czy turystyki. Pozwala także w sposób profesjonalny poruszać się na rynku mediów dostrzegając ich niebagatelną rolę w kreowaniu wizerunku firm i ludzi.


Pasjonują Cię finanse, rachunkowość i księgowość? Chciałbyś zarządzać firmą i kierować ludźmi? Masz zamiar założyć własną działalność gospodarczą? Pociąga Cię rynek nieruchomości i tam widzisz swoją dobrą przyszłość? Dostrzegasz niewykorzystany potencjał turystyczny Polski?

 

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów.