Specjalista ds. profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z multimediami i ich wykorzystaniem oraz z zagrożeniami, jakie stwarzają. Przygotowujemy słuchaczy do odpowiedzialnego i funkcjonalnego korzystania z multimediów w procesie dydaktycznym, życiu codziennym i pracy zawodowej.

Absolwent uzyska wiedzę dotycząca Internetu, świata wirtualnego – cyberprzestrzeni. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom identyfikację zagrożeń cyberprzestrzeni, poznanie przyczyn ich występowania oraz skutków jakie niosą. Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z problematyką uzależnień w tym behawioralnych.

 Student będzie wiedział jak przeciwdziałać zagrożeniom, przestępstwom w Internecie i jak na nie reagować. Jak zabezpieczać systemy komputerowe przed atakiem, niepowołanym dostępem i nielegalnymi treściami. Pozna zasady komunikacji i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w tym zakresie.

Przygotowanie obejmie umiejętności z zakresu profilaktyki i pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem. Student będzie przygotowany do procesu certyfikacji zewnętrznej z zakresu: ECDL-IT Security oraz Specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. takich jak (numery kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r.): specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (263407), pedagog medialny (235108), psychoterapeuta (228905), specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (zgłoszony do wpisu).

W programie studiów przewidziane są poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi, przedmioty specjalnościowe m.in.:

Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania, Psychopedagogika mediów, Wprowadzenie do problematyki uzależnień, Uzależnienia behawioralne, Teoretyczne podstawy uzależnień od mediów cyfrowych, Profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni, Nieprzystosowanie społeczne w cyberprzestrzeni, Patologie społeczne i przestępczość w świecie realnym, Komunikacja społeczna w sieci, Interwencja profilaktyczna i kryzysowa, Elementy psychopatologii i psychoterapii, Diagnoza i terapia psychopedagogiczna, Warsztaty diagnozy zagrożeń od mediów cyfrowych, Warsztaty bezpieczeństwa cybernetycznego, Metodyka pracy z osobą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną od mediów cyfrowych.