Wobec stanowiska i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rektor podjął decyzję o powrocie do pracy stacjonarnej przez pracowników Uczelni, oraz przywróceniu - w sposób ograniczony - przyjęć interesantów od dnia 6 maja 2020 roku. Wobec powyższego wydał następujące Zarządzenie:

Z powodu nadal trwającej pandemii wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane programem i planem studiów do końca miesiąca maja 2020 roku (8 zjazdów) odbywają się wyłącznie zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Do zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny planujemy powrócić w miesiącu czerwcu 2020 roku.

Rektor dr Mirosław Cholewiński