W dniu 3 marca 2018 roku w Uczelni Jańskiego w Łomży odbyły się obrony na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dziękujemy Panu dr inż. Jarosławowi Klimaszewskiemu za przygotowanie swojej grupy seminaryjnej.

Wszystkim absolwentom gratulujemy.