Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego i Dział Sprzedaży i Marketingu PKS „POLONUS” S.A. zaprasza do współpracy komunikatywne i energiczne osoby, które chciałyby zdobyć doświadczenie w marketingu jako Asystent Podróżnych.

Dnia 21 lutego 2014 roku w Uczelni Jańskiego w Łomży odbyła się ponadnarodowa konferencja podsumowująca projekt „Profesjonalny nauczyciel” realizowany przez Łomżyńską Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży objęła patronat merytoryczny nad konferencją.

Zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych przywitał prowadzący uroczystość - pan Mariusz Rytel. Następnie Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży – pan Piotr Grabani przedstawił sprawozdanie z realizacji projektu. 

Dnia 15 lutego 2014 roku Prorektor Uczelni Jańskiego – dr Mateusz Goc miał przyjemność uczestniczyć w VI Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem. Dla założycieli i studentów UTW była to wyjątkowa uroczystość inauguracyjna bowiem połączona z jubileuszem 5-lecia istnienia placówki. Pani Marianna Kaczonowicz - prezes UTW zwracając się do licznej grupy gości i nowych studentów przypominała historię powstania i cele placówki, do których należy przede wszystkim aktywizacja intelektualna starszych studentów. Realizowana jest ona między innymi poprzez organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprezy integracyjne, zajęcia artystyczne, plastyczne oraz fotograficzne. Ceremonię inauguracji roku akademickiego uzupełniło wręczenie statuetek najstarszym studentom zwanym „pięciolatkami”.