W sobotę 13 października 2018 roku na Uczelni Jańskiego w Łomży odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez JE Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Ks. Prałata dr Jarosława Kotowskiego - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz ks. dr Jerzego Niestępskiego w kaplicy Uczelni Jańskiego w Łomży.

Następnie zgromadzeni goście przeszli do Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie zainauguowano Nowy Rok Akademicki 2018/2019.

Gratulujemy nowym studentom i dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa”
Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations”
Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki
Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii
Departament Zdrowia, Departament Ochrony Środowiska, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” w Białymstoku przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA V MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-PRAKTYCZNĄ
„PROMOCJA TURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO-BIAŁORUSKIM”
Białystok 26-27 października 2018 (piątek-sobota)

 

 

HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO MGR. JERZEGO LESZCZYŃSKIEGO we współpracy z DEPARTAMENTEM EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENTEM ZDROWIA, DEPARTAMENTEM OCHRONY ŚRODOWISKA,
HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA SUPRAŚLA DR. RADOSŁAWA DOBROWOLSKIEGO
HONOROWY PATRONAT DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PANSTWOWYCH W BIALYMSTOKU
MGR. INŻ. ANDRZEJA JÓZEFA NOWAKA

 


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ
Polsko-białoruskie pogranicze posiada bogaty historyczno-kulturowy, przyrodniczy i zdrowotny potencjał, który może być wykorzystany do intensywnego rozwoju turystyki. Rozszerzenie transgranicznej współpracy, w tym wprowadzenie stref ruchu bezwizowego odwiedzania poszczególnych regionów przygranicznych Białorusi, stwarza dodatkowe możliwości kształtowania transgranicznych produktów turystycznych. W tych warunkach wzrasta rola informacyjnego zabezpieczenia działalności promocyjnej w turystyce, która wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne, przede wszystkim, zasoby Internetu.

KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA MA NA CELU :
określenie problemów dotyczących informacyjnego zabezpieczenia rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim i możliwości ich rozwiązania.

ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ DOTYCZY OKREŚLENIA:

 •  społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  socjologiczne i historyczne aspekty pogranicza polsko-białoruskiego,
 •  wykorzystanie internetu w promocji turystyki na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  zastosowanie innych sposobów promocji turystyki na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  realizacja turystyki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  dorobek kulturowo-historyczny na pograniczu polsko-białoruskim i perspektywy jego wykorzystania w turystyce,
 •  turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  innowacje w promocji turystyki na pograniczu polsko-białoruskim,
 •  ekologiczne aspekty rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
26 października 2018 (piątek)
9.00 -9.30 rejestracja uczestników konferencji
9.30 - 9.45 oficjalne otwarcie Konferencji Naukowo-Praktycznej
9. 45 - 12.30 I sesja plenarna
12.30- 13.00 przerwa kawowa
13.00- 14.00 II sesja plenarna
14.00- 14.30 Panel dyskusyjny i Debata Oksfordzka „Szanse rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim”
14.30- 14.45 podsumowanie i zakończenie konferencji


27 października 2018 (sobota)
9.00 - 12.00 wyjazd studyjny do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Wasilków ul. Leśna 7


DATA I MIEJSCE KONFERENCJI: 26-27 października 2018 (piątek, sobota) sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.


KOMITET NAUKOWY
dr hab. Sviatłana Sialverstava profesor Politechniki Białostockiej, przewodnicząca
członkowie:
dr hab. Sergej Wiciaz - Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Siarhei Liabetski Lukin - kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarzadzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
doc. Zoja Grabcewicz - adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
dr Michał Roman - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa w SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Kamil Roman - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Warszawie
dr Tatiana Bogusz - docent w Katedrze Socjologii Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie
dr Jolanta Grażyna Zuzda - adiunkt w Politechnice Białostockiej
dr Lech Magrel - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
dr Artur Gaweł - dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
dr Elżbieta Zalesko - adiunkt w Uniwersytecie w Białymstoku, Filii w Wilnie, opiekun Koła Naukowego Studentów Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie
dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
dr Leszek Kędzierski - adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
dr Marcin Pasek - adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


KOMITET ORGANIZACYJNY


dr Jolanta G. Zuzda - przewodnicząca, adiunkt w Politechnice Białostockiej
mgr Małgorzata Roman (sekretarz) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
członkowie:
dr hab. Sviatłana Sialverstava - profesor Politechniki Białostockiej
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
dr Michał Roman - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Kamil Roman - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Warszawie
dr Lech Magrel - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
dr Artur Gaweł - dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
dr Elżbieta Zalesko - adiunkt w Uniwersytecie w Białymstoku, Filii w Wilnie, opiekun Koła Naukowego Studentów Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie,
dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
dr Leszek Kędzierski - adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
dr Andrej Kysztymow - Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi
mgr Katarzyna Zajkowska - dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
mgr Agnieszka Godlewska - dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
mgr Grażyna Wiktoria Citko - dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
mgr inż. Joanna Kurzawa - dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego
mgr Sviatlana Slovik - wykładowca w Katedrze Turystyki, Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie
lic. Krystyna Faryna - przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży
lic. Karolina Sawośko - przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
lic. Czesława Stanul - przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie,
Waleria Piecewicz - studentka w Katedrze Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej


SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Antoni Roman
Uczelnia Jańskiego w Łomży Wydział Zarzadzania
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. 503 46 49 46 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PUBLIKACJA I WYMAGANIA EDYTORSKIE


Nadesłane do sekretariatu konferencji referaty zostaną opublikowane (po otrzymaniu pozytywnej recenzji) w monografii w języku polskim i przekazane autorowi tekstu w dniu konferencji (4 punkty).


Prosimy o przestrzeganie wymogów edytorskich:

 1. Objętość wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami powinna liczyć DO 20 TYS. ZNAKÓW (8-10 STRON).
 2. Artykuł powinien być napisany CZCIONKĄ typu TIMES NEW ROMAN 12 PKT., 1½ ODSTĘPU między wierszami.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B–5 (12,5 x 19,5 cm); numeracja tabel i rysunków powinna być cyframi arabskimi. Wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia powinny posiadać tytuł i źródło oraz być opracowane WYŁĄCZNIE w SKALI SZAROŚCI!
 4. Przy powoływaniu się na publikacje innych autorów umieszczamy PRZYPIS DOLNY wg wzoru:
 5. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s.31-32.
 6. WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:
 7. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996,
 8. OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY:
 • IMIĘ I NAZWISKO autora (lub autorów) oraz afiliacja,
 • Adres do korespondencji ( internetowy).
 • TYTUŁ ARTYKUŁU (w j. polskim i angielskim),
 • STRESZCZENIE ARTYKUŁU (od 600 do 1000 znaków w j. polskim i angielskim),
 • SŁOWA KLUCZOWE (należy podać do 6 słów w j. polskim i angielskim),
 • TEKST ARTYKUŁU(wstęp z problemem, celem i hipotezą badawczą, naukowe rozwinięcie tematu, metody i wyniki badań, zakończenie i wnioski oraz bibliografia),
 • TEKST ARTYKUŁU oparty jest na badaniach własnych i poparty aktualnymi danymi statystycznymi.


TERMINY
28 września 2018 (piątek) → przysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (wzór w załączniku)
5 października 2018 (piątek) → przysłanie pełnej i ostatecznej wersji artykułu do recenzji, a następnie do druku drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


Po otrzymaniu recenzji Autor powinien odesłać w określonym czasie poprawiony egzemplarz pracy uwzględniając uwagi recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów tekstowych i dokonywania poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych. Ocena pracy dokonana przez recenzenta jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu i uczestnictwa w konferencji bez konieczności publikacji artykułu.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Uczestnictwo w konferencji naukowo-praktycznej jest bezpłatne. Organizatorzy konferencji naukowo-praktycznej zapewniają poczęstunek podczas przerwy w obradach, wyjazd studyjny do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Wasilków ul. Leśna 7, certyfikat i publikację (bezpłatny egzemplarz uroczyście wręczony autorom referatów, którzy publicznie, w ciągu 10 min wygłoszą je podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim”). W przypadku niespełnienia tego warunku istnieje możliwość korzystania z publikacji w wersji elektronicznej, zamieszczonej w Internecie.


OPŁATY Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rektor oraz Konwent Uczelni Jańskiego w Łomży

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczystą Inaugurację

Roku Akademickiego 2018/2019,

która odbędzie się w dniu

13 października 2018 roku o godzinie 10.00

 

Program Inauguracji

Godz. 10.00

Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej, ul. Krzywe Koło 9 w Łomży

Godz. 11.00

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

 • Hymn Rzeczpospolitej Polskiej
 • Gaude Mater Polonia
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanny Karpowicz
 • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
 • Wykład Inauguracyjny
 • Gaudeamus Igitur
 • Poczęstunek