Dnia 21 lutego 2014 roku w Uczelni Jańskiego w Łomży odbyła się ponadnarodowa konferencja podsumowująca projekt „Profesjonalny nauczyciel” realizowany przez Łomżyńską Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży objęła patronat merytoryczny nad konferencją.

Zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych przywitał prowadzący uroczystość - pan Mariusz Rytel. Następnie Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży – pan Piotr Grabani przedstawił sprawozdanie z realizacji projektu. 

Dnia 15 lutego 2014 roku Prorektor Uczelni Jańskiego – dr Mateusz Goc miał przyjemność uczestniczyć w VI Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem. Dla założycieli i studentów UTW była to wyjątkowa uroczystość inauguracyjna bowiem połączona z jubileuszem 5-lecia istnienia placówki. Pani Marianna Kaczonowicz - prezes UTW zwracając się do licznej grupy gości i nowych studentów przypominała historię powstania i cele placówki, do których należy przede wszystkim aktywizacja intelektualna starszych studentów. Realizowana jest ona między innymi poprzez organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprezy integracyjne, zajęcia artystyczne, plastyczne oraz fotograficzne. Ceremonię inauguracji roku akademickiego uzupełniło wręczenie statuetek najstarszym studentom zwanym „pięciolatkami”. 

 
DO INTERNETU JEDEN KROK!
 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 
oraz
 
Latarnicy PCRS
 
zapraszają kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia
na bezpłatne zajęcia z obsługi Internetu