Dnia 5 kwietnia 2014 roku Uczelnia Jańskiego w Łomży we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży zorganizowała

Międzynarodową Konferencję pt.

" Wyzwania i finansowanie obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020"

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w Uczelni Jańskiego w Łomży miała miejsce uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych. Naszym absolwentom składamy serdeczne gratulacje bowiem osiągnęli cel, na który pracowali przez lata spędzone w murach naszej Uczelni. 

Zapraszamy studentów oraz absolwentów Uczelni Jańskiego w Łomży do uczestnictwa w bezpłatnych kursach doskonalących.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.