W ramach współpracy z UTW w Wysokiem Mazowieckiem dnia 10 marca 2014 roku Uczlenia Jańskiego zorganizowała koncert dla starszych studentów oraz ich gości - uczniów klas maturalnych w Wysokiem Mazowieckiem. Koncert pt."Muzyczna podróż przez wieki" odbył się w siedzibie Stowarzyszenia UTW w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dniem 11 lutego 2014 roku

wydała pozwolenie na zmianę nazwy naszej Uczelni.

Dawna nazwa Uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

została zmieniona na UCZELNIA JAŃSKIEGO W ŁOMŻY.

 

UCZELNIA JAŃSKIEGO W ŁOMŻY PODPISAŁA POROZUMIENIE Z IZBĄ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ w BIAŁYMSTOKU

W ramach Porozumienia strony będą wspierać się fachową radą i działaniem na rzecz organizacji i promocji studiów podyplomowych realizowanych w siedzibie Izby. Dodatkowo strony planują realizację wspólnych projektów z Unii Europejskiej.

Informacje o Izbie Przemysłowo Handlowej w Białymstoku:www.iph.bialystok.pl