REKTOR ORAZ KONWENT
UCZELNI JAŃSKIEGO W ŁOMŻY
M A J Ą   Z A S Z C Z Y T  Z A P R O S I Ć
na
Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu
19 października 2019 roku o godzinie 10.00

 

PROGRAM INAUGURACJI

Godz. 10.00
Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej, ul. Krzywe Koło 9 w Łomży
Godz. 11.00
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

  • Hymn Rzeczpospolitej Polskiej
  • Gaude Mater Polonia
  • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni Jańskiego w Łomży
  • dr Joanny Karpowicz
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład Inauguracyjny, "Chrześcijańskie korzenie idei wartości subiektywnej", prof. dr hab.
  • Siarhei Lukin, Professor of International Management Dept, Belarusian State University
  • Gaudeamus Igitur
  • Poczęstunek
Uczelnia Jańskiego w Łomży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela posiada uprawnienia do kształcenia w celu osiągnięcia zawodu:
1. nauczyciel przedmiotu,
2. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych,
3. nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
4. nauczyciel prowadzący zajęcia,
5.  nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej)
6. nauczyciel pedagog specjalny,
7. nauczyciel logopeda,
8. nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
Szczegóły w naszym Punkcie Rekrutacyjnym:
Uczelnia Jańskiego w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
fb.com/ujlomza/, tel.: +48 86 216 70 50, +48 511 33 70 50
 
Przy zapisach do 30 września 2019 roku 200 zł. BONIFIKATY

 

Już od października zaczynamy studia II stopnia (magisterskie) na nowej specjalności: Zarządzanie sprzedażą.

Jeśli pracujesz w handlu lub planujesz podjęcie takiej pracy zapraszamy na studia o specjalności zarządzanie sprzedażą. Specjalnie opracowany program studiów pozwoli Ci na praktyczne przygotowanie się do wyzwań z jakimi mają na co dzień do czynienia handlowcy, przedstawiciela handlowego na silnie konkurencyjnym rynku.

Specyfika pracy, silnie rotujący rynek oraz codzienne wyzwania powodują to, że tylko wybrani potrafią zarządzać swoją pracą w sposób efektywny zarówno dla wyników sprzedażowych jak i dla własnego organizmu.

Nauczymy Cię jak zarządzać sobą, swoim czasem, swoją energią, jak osiągać plany sprzedażowe, jak motywować ludzi, jak sprzedawać w sieci. Profil praktyczny studiów zapewnia uczestnictwo w warsztatach, seminariach, wizytach studyjnych.

Wyposażymy Cię w kwalifikacje niezbędne do zajmowania następujących stanowisk:

1. 112008 Dyrektor Handlowy,

2. 112009 Dyrektor Logistyki,

3. 112010 Dyrektor Marketingu,

4. 112014 Dyrektor Sprzedaży

(zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, która znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

Rekrutacja trwa:

Szczegóły w naszym Punkcie Rekrutacyjnym:

Uczelnia Jańskiego w Łomży

ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża

fb.com/ujlomza/

telefon: +48 86 216 70 50, +48 511 33 70 50

Zapisz się on-line

Przy zapisach do 30 września 200 zł. bonifikaty