Powrót do pracy stacjonarnej

Wobec stanowiska i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rektor podjął decyzję o powrocie do pracy stacjonarnej przez pracowników Uczelni, oraz przywróceniu - w sposób ograniczony - przyjęć interesantów od dnia 6 maja 2020 roku. Wobec powyższego wydał następujące Zarządzenie: