Zapraszamy na konferencję Zdrowie w produktach terapeutycznych realizowanych w turystyce zdowotnej na wsi i terenach leśnych już 18 stycznia 2020

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations”
Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki
Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA III KONFERENCJĘ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„ZDROWIE W PRODUKTACH TERAPEUTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ NA WSI I TERENACH LEŚNYCH”
Łomża 18 stycznia 2020 godz. 12.00

 

 

KONFERENCJA MA NA CELU :


- przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu każdego człowieka i gospodarce,
- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
- odnajdowanie rezerw umożliwiających podnoszenie systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- prezentację konkurencyjnych produktów terapeutycznych, realizowanych w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.


ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI:


- produkty terapeutyczne wykorzystywane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- działania promujące produkty terapeutyczne realizowane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- rola kapitału ludzkiego, w tym zdrowia w zarzadzaniu turystyką zdrowotną na wsi i terenach leśnych,
- współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i obszarach leśnych,
- współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny,
- turystyka zdrowotna w założeniach programowych harcerstwa,
- rola symboliki harcerskiej w krzewieniu postaw młodego pokolenia,
- rola fizjoterapii w usprawnianiu organizmu ludzkiego,
- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- finansowanie budżetowe systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
- cykliczny charakter finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w służbie zdrowia i jego specyfika.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: sala nr 3, Uczelnia Jańskiego w Łomży, parter

18 stycznia 2020 godz. 12.00

12.00 - 12.15 Rejestracja uczestników konferencji
12.15 - 12.30 Powitanie uczestników konferencji przez panią dr Joannę Karpowicz rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
12.30 - 12.35 Prezentacja turystyki w Łomży i okolicach
12.35 - 12.45 Referat - Znaczenie zdrowia w życiu społecznym i gospodarczym
12.45 - 13.00 Referat - Turystyka zdrowotna w założeniach programowych harcerstwa
13.00 - 14.30 Prezentacja referatów studenckich
14.30 - 15.00 Przerwa na kawę i herbatę
15.00 - 16.00 Prezentacja referatów studenckich
16.00 - 16.30 Debata Oksfordzka „Czy turystyka zdrowotna może stanowić rezerwę w obecnym systemie ochrony zdrowia w Polsce?”
16.30- 16.45 Podsumowanie konferencji przez panią dr hab. Barbarę Roszkowską-Mądrą - profesor Uniwersytetu w Białymstoku

 

KOMITET NAUKOWY:

 

 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku - przewodnicząca
 • dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie - zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Siarhey Lukin - kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarzadzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
 • dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
 • dr Michał Wielechowski - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży - przewodniczący
 • członkowie:
 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
 • dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Michał Wielechowski - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Monika Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • hm. Andrzej Bajkowski - ZHP Komenda Chorągwi Białostockiej
 • mgr inż. Robert Kosiński - zastępca prezesa z funkcją sekretarza w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
 • mgr Justyna Bućkowska - wykładowca w Uczelni Jańskiego w Łomży