Spotkanie opłatkowe 14 grudnia 2019

Na Uczelni Jańskiego w Łomży w dniu 14 grudnia 2019 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe pracowników i studentów Uczelni Jańskiego w Łomży. Spotkanie poprowadzili księża: ks. dr Jacek Czapliki oraz ks. Jerzy Niestępski. Życzenia zgromadzonym osobom złożyli członkowie władz Uczelni: Rektor: dr Mirosaw Cholewiński, Prorektor: dr Joanna Karpowicz oraz Kanclerz: Marian Czajczyk. 

Wszystkim przyjaciołom naszej uczelni skłądamy najserdeczniejsze życzenia.