Inauguracja Roku Akademickiego już 19 października 2019

REKTOR ORAZ KONWENT
UCZELNI JAŃSKIEGO W ŁOMŻY
M A J Ą   Z A S Z C Z Y T  Z A P R O S I Ć
na
Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu
19 października 2019 roku o godzinie 10.00

 

PROGRAM INAUGURACJI

Godz. 10.00
Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej, ul. Krzywe Koło 9 w Łomży
Godz. 11.00
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

  • Hymn Rzeczpospolitej Polskiej
  • Gaude Mater Polonia
  • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni Jańskiego w Łomży
  • dr Joanny Karpowicz
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład Inauguracyjny, "Chrześcijańskie korzenie idei wartości subiektywnej", prof. dr hab.
  • Siarhei Lukin, Professor of International Management Dept, Belarusian State University
  • Gaudeamus Igitur
  • Poczęstunek