Kształcimy nauczycieli zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uczelnia Jańskiego w Łomży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela posiada uprawnienia do kształcenia w celu osiągnięcia zawodu:
1. nauczyciel przedmiotu,
2. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych,
3. nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
4. nauczyciel prowadzący zajęcia,
5.  nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej)
6. nauczyciel pedagog specjalny,
7. nauczyciel logopeda,
8. nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
Szczegóły w naszym Punkcie Rekrutacyjnym:
Uczelnia Jańskiego w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
fb.com/ujlomza/, tel.: +48 86 216 70 50, +48 511 33 70 50
 
Przy zapisach do 30 września 2019 roku 200 zł. BONIFIKATY