Zapraszamy na Święto Uczelni Jańskiego

Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży zaprasza 
na kameralne spotkanie z okazji Święta Uczelni Jańskiego,
które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Uczelni.

 

Podczas spotkania zainaugurowane zostaną obchody 20-lecia istnienia Uczelni
Jańskiego w Łomży, zaprezentowany zostanie program oraz wręczone będą akty powołania do Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu Uczelni.

 

Program spotkania
godz. 13.00, kaplica Uczelni Jańskiego w Łomży, Msza św. pod przewodnictwem ks. dr Jacka Czaplickiego.
godz. 14.00, aula im. Sł. B. Stefana Kard. Wyszyńskiego, spotkanie przy kawie,
wspomnienia, rozmowy, plany na przyszłość, moderator spotkania dr n. med. Waldemar Pędziński.