Nowe specjalności na studiach II stopnia

Jest nam miło poinformować, iż od października 2017 roku nasza Uczelnia wprowadza nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku: Zarządzanie:

  • zarządzanie logistyką,
  • zarządzanie sprzedażą.

Zarządzanie logistyką to specjalność, która zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo  i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to nie tylko interface dla systemów informatycznych, ale aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Jest też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych, a także prowadzenia własnej działalności.

 

Druga z proponowanych specjalnośći: Zarządzanie sprzedażą została przygotowana w taki sposób, aby krok po krok wprowadzić studentów w tajniki zarządzania sprzedażą i związanych z nimi działań. Stworzyliśmy program dla ambitnych studentów, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalającą im w skutecznie stosować nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w pracy zawodowej. Specjalność została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcą rozwijać zarówno umiejętności analityczne, jak i te w związane z szeroko pojętą kreatywnością. Studenci przygotowywani są objęcia średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży oraz prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. Naszym celem jest kształcenie specjalistów - menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców, osób prowadzących szkolenia sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na opracowywanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży i nadzorowanie działu sprzedaży.

 

Zapraszamy na nowe specjalności.