Seminarium naukowo-eksperckie Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli

W piątek 17 marca 2017 roku na naszej Uczelni odbyło się seminarium naukowo-eksperckie pt.: Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli. Seminarium zorganizowała nasza Uczelnia we wpsółpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Patronat honorowy nad seminarium objął Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. Ptronat medialny objęły łomżyńskie media: Radio Nadzieja, portal w Zasięgu, Grupa Medialna Narew, oraz Tygodnik Kontakty.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali: dr Joanna Karpowicz – JM Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży ,płk Tadeusz Kaczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz płk Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku.

Seminarium swoim występem uświetniła Łomżyńska Filharmonia Kameralna - trio w tematach muzycznych.

W trakcie seminarium poruszano następujace tematy zgrupowane w trzech kategoriach:

Moderator mjr Krzysztof Milewski

PANEL I – PROFILAKTYKA

 • Pedagog w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży mgr Agnieszka Cieślik „Działania z zakresu profilaktyki społecznej podejmowanew Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży- przykłady dobrych praktyk."
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Szkatuła: „Skuteczne strategie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.”
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku  p.o.  podkom. Joanna  Mocarska „Pozytywne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa."


PANEL II – WSPARCIE

 • superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny uzależnień w Łomży mgr Paweł Kołakowski „Nowe wyzwania w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień”
 • Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński „Działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w tym Domu dla bezdomnych „Przystanek w Drodze”
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Jarosław Klimaszewski „Przeciwdziałanie narkomanii w Wojsku”
 • Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Katarzyna Nita „Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”


PREZENTACJA CELI MIESZKALNEJ.  W trakcie seminarium można było zobaczyć jak wygląda prawdziwa cela więzienna, którą zainsenizowano w jeden z pracowni studenckich.


PANEL III – READAPTACJA

 • Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Jarosław Kopczuk „Po co nam właściwie Zakład Karny w Czerwonym Borze.”
 • kpt Grzegorz Bazydło i chor. Waldemar Modzelewski „Zakład Karny w Czerwonym Borze realizuje Rządowy Program Pracy Więźniów”
 • Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu mgr Cezary Łomiak, Psycholog mgr Anna Gołębiewska, Terapeuta mgr Aneta Matyja „Oferta resocjalizacyjna Zakładu Poprawczego w Laskowcu – wybrane programy”
 • Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Łomży mgr Małgorzata Wyszyńska „Kuratela Sądowa.”


DYSKUSJA I WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM