Terapia zajeciowa już na Jańskim

Miło nam poinformować, że nasza uczelnia wprowadza kolejny kierunek studiów podyplomowych, o które prosiliście: Terapię zajęciową.
Już trwają zapisy!

Celem studiów jest: zdobywanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia terapii zajęciowej, kształtowanie umiejętności i wyrabianie nawyków przydatnych w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, w starszym wieku i jednostkami zdrowymi, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem terapeutycznym, kształtowanie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, kształtowanie umiejętności dotyczących dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Zdrowie a gospodarka
 • Anatomia , fizjologia i patofizjologia człowieka w terapii zajęciowej
 • Psychologia i pedagogika w terapii zajęciowej
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej
 • Ergoterapia, kulturoterapia, socjoterapia i przyrodoterapia
 • Terapia zajęciowa w geriatrii i medycynie paliatywnej
 • Rekreacja, turystyka i skauting oraz sport w terapii zajęciowej
 • Kinezyterapia w terapii zajęciowej
 • Ratownictwo medyczne i wodne w terapii zajęciowej
 • Język migowy w terapii zajęciowej
 • Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych Terapia zajęciowa uzyska gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze terapii zajęciowej. Kompetencje uzyskane w toku studiów znajdują zastosowanie w wielu potencjalnych miejscach zatrudnienia. Studia przewidują w znacznej mierze zajęcia praktyczne – naukę konkretnych metod i technik pracy możliwych do wykorzystania w praktyce. Przewidziane są także wizyty w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Studia podyplomowe będą realizowane  jako dwusemestralne